ورود به سایت دانشگاه

 

باعرض پوزش از تاخیر پیش آمده در ثبت نام ترم تابستان

قبل از ورود به بخش ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1)      درصورت عدم تسویه حساب و تکمیل مراحل ثبت نام تاتاریخ 11 تیرماه، ترم تابستان شما حذف می گردد

2)      در انتخاب واحد رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس به عهده دانشجو می باشد

3)      طبق بخشنامه شهریه متغیر برای 6واحد یا کمتر، نصف شهریه ثابت وبرای 6واحد بیشتر دوسوم محاسبه می گردد.
 برای ثبت نام ترم تابستان 93-92 پرداخت بدهی ترم های قبلی، شهریه ثابت و اجاره خوابگاه الزامی است.
تسویه حساب شهریه متغیر 11تیرماه  می باشد.

4)      در انتخاب واحد رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس و رعایت سقف واحد در هر ترم به عهده دانشجو می باشد

.

تایید و ورود به ثبت نام

 

رشته های بدون آزمون

 

 

 

 

 

 
Copy of formB.jpg