دکتر علیرضا شیروانی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکتر علیرضا شیروانی (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
سه شنبه، 20 اسفند 1398 17:58 01:03:16 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 20:42 01:37:30 نمایش کلاس
دوشنبه، 1 اردیبهشت 1399 18:02 01:29:10 نمایش کلاس
دوشنبه، 1 اردیبهشت 1399 20:53 01:20:42
نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 17:54 01:26:45
نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 20:55 01:26:21
نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 17:40 01:47:25 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 17:44 01:41:49 نمایش کلاس
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1399 19:11 00:20:49 نمایش کلاس
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1399 21:01 01:21:12 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 18:15 01:10:52 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 21:02 01:23:37 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 18:13 01:14:08 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 18:00 01:21:32 نمایش کلاس
دوشنبه، 15 اردیبهشت 1399 18:10 01:16:00 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 18:07 01:12:22 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 21:43 00:36:14 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 18:01 01:22:13 نمایش کلاس
یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 18:01 01:24:17 نمایش کلاس
دوشنبه، 22 اردیبهشت 1399 18:00 01:26:47 نمایش کلاس
دوشنبه، 22 اردیبهشت 1399 21:04 01:27:50 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 6:10 00:50:32 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 8:59 01:25:59 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 6:00 00:59:51 نمایش کلاس
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1399 6:00 01:19:45 نمایش کلاس
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1399 8:59 01:23:55 نمایش کلاس
سه شنبه، 30 اردیبهشت 1399 6:05 01:15:08 نمایش کلاس
سه شنبه، 30 اردیبهشت 1399 9:22 01:12:22 نمایش کلاس
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399 6:06 00:42:48 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 6:07 01:17:34 نمایش کلاس
سه شنبه، 6 خرداد 1399 6:00 01:23:50 نمایش کلاس
سه شنبه، 6 خرداد 1399 9:04 01:19:21 نمایش کلاس
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 6:02 01:27:27 نمایش کلاس
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 8:59 01:20:36 نمایش کلاس
سه شنبه، 20 خرداد 1399 7:02 00:48:13 نمایش کلاس
سه شنبه، 20 خرداد 1399 9:03 00:52:18 نمایش کلاس
چهارشنبه، 21 خرداد 1399 6:55 00:58:03 نمایش کلاس
چهارشنبه، 21 خرداد 1399 8:53 01:09:02 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/22
تعداد بازدید: 420
Powered by DorsaPortal