دکتر اصغر محمدی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکتر اصغر محمدی (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
جمعه، 29 فروردین 1399 7:54 02:34:09 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 7:43 01:54:08 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 9:48 01:49:14 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 14:49 02:50:08 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 7:51 02:36:56 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 8:02 00:44:53 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 8:51 00:59:43 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 10:12 01:17:49 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 15:04 00:37:32 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 16:34 01:00:47 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 8:11 02:20:58 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 8:05 01:30:20 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 10:05 01:27:06 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 15:03 01:28:30 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 16:35 01:23:52 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 8:10 02:35:23 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 8:05 01:37:09 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 10:12 01:24:38 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 3:02 01:30:03 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 4:53 01:05:01 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 8:08 01:28:37 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 10:05 01:30:45 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 3:00 01:34:36 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 4:40 01:22:09 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 8:04 02:32:56 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 8:07 01:38:23 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 10:05 01:33:27 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 3:29 01:08:35 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 4:38 01:22:08 نمایش کلاس
جمعه، 9 خرداد 1399 8:09 02:17:28 نمایش کلاس
یکشنبه، 11 خرداد 1399 3:38 00:41:06 نمایش کلاس
جمعه، 16 خرداد 1399 8:04 02:20:53 نمایش کلاس
 
 
 
01:00:47
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/22
تعداد بازدید: 194
Powered by DorsaPortal