حامد برقی کار
 
 
لیست کلاس‌های مجازی آقای حامد برقی کار (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
سه شنبه، 27 اسفند 1398 15:00 00:38:48 نمایش کلاس
چهارشنبه، 28 اسفند 1398 13:06 00:48:55 نمایش کلاس
یکشنبه، 31 فروردین 1399 16:00 00:58:54
نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 9:56 01:07:51
نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 13:18 01:00:40 نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 15:01 00:24:11 نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 16:26 00:53:21 نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 17:34 00:21:04 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 9:44 01:22:01 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 11:11 00:33:08 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 13:27 02:36:51 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 16:06 01:22:54 نمایش کلاس
یکشنبه، 7 اردیبهشت 1399 13:41 01:01:49 نمایش کلاس
یکشنبه، 7 اردیبهشت 1399 16:26 00:55:36 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 10:05 00:56:50 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 13:34 00:50:30 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 16:44 00:33:50 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 11:10 00:16:11 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 13:42 00:05:54 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 13:51 00:36:27 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 16:34 00:49:34 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 16:36 00:49:32 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 10:02 01:11:43 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 13:44 00:30:59 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 16:52 00:27:34 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 10:11 00:49:25 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 13:33 00:28:46 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 16:40 00:25:29 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 10:03 00:42:32 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 13:35 00:41:58 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 16:35 00:45:36 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 16:33 00:56:31 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/30
تعداد بازدید: 166
Powered by DorsaPortal