دکتر زهره آقابابایی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکتر زهره آقابابایی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
جمعه، 23 اسفند 1398 14:20 01:51:42 نمایش کلاس
شنبه، 24 اسفند 1398 16:36 03:03:29 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 13:57 01:27:46 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 16:47 01:40:01 نمایش کلاس
یکشنبه، 31 فروردین 1399 16:32 00:55:41 نمایش کلاس
یکشنبه، 31 فروردین 1399 17:57 01:26:54 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 7:49 01:40:25 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 7:53 01:34:48 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 11:56 01:32:55 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 13:55 01:35:28 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 15:31 01:18:41 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 16:50 01:37:37 نمایش کلاس
یکشنبه، 7 اردیبهشت 1399 17:30 01:50:17 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 8:39 00:59:23 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 8:03 01:19:15 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 11:34 01:26:33 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 14:07 01:17:46 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 17:00 01:03:17 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 18:05 00:52:45 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 8:22 01:07:42 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 8:15 01:11:29 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 11:44 01:12:19 نمایش کلاس
یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 16:42 01:16:11 نمایش کلاس
یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 18:03 01:24:33 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 18:04 01:21:04 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 8:02 01:24:06 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 11:29 01:27:36 نمایش کلاس
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1399 16:39 01:13:54 نمایش کلاس
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1399 17:57 01:24:47 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 8:28 01:31:27 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 14:21 02:28:51 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 17:00 01:27:07 نمایش کلاس
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 8:03 01:27:23 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/07
تعداد بازدید: 164
Powered by DorsaPortal