دکتر سیدعبدالرسول آقا داوود
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکترسیدعبدالرسول آقاداود  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
جمعه، 29 فروردین 1399 10:42 01:16:03 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 12:44 01:25:30 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 2:44 01:36:18 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 4:52 01:27:16 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 13:26 01:03:31 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 8:13 01:04:36 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 9:51 01:07:33 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 2:55 01:22:28 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 11:02 01:13:36 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 14:28 02:20:30 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 17:01 01:28:22 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 8:08 01:07:08 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 15:10 01:13:39 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 17:08 01:14:29 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 15:01 01:24:51 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 10:22 01:00:20 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 8:07 01:11:24 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 15:08 01:10:07 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 15:10 01:07:51 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 17:14 01:03:14 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 15:05 01:05:22 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 10:11 01:00:29 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 15:11 01:15:03 نمایش کلاس
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399 10:13 01:06:57 نمایش کلاس
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399 13:43 01:05:50 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 8:05 01:19:37 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 10:07 01:02:48 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 15:07 01:17:42 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 11:05 01:04:57 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 15:04 01:13:57 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 8:08 01:06:32 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/08
تعداد بازدید: 257
Powered by DorsaPortal