دکتر محمدرضا دلوی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکتر محمدرضا دلوی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
دوشنبه، 19 اسفند 1398 7:04 01:02:46 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 6:56 04:23:03 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 12:43 02:10:35 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 12:40 02:05:41 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 7:57 01:33:34 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 10:09 01:49:14 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 12:39 01:53:49 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 2:56 01:08:41 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 7:39 01:50:37 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 9:59 01:20:07 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 12:49 01:43:10 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 12:57 01:31:29 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 2:32 01:13:13 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 7:58 01:34:23 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 10:28 01:35:51 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 1:05 01:26:26 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 3:03 01:13:51 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 7:56 01:32:47 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 9:59 01:17:11 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 1:01 01:26:20 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 12:52 01:38:35 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 7:57 01:29:38 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 10:24 01:47:29 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 12:57 01:30:02 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 7:54 01:31:50 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 10:00 01:12:33 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 1:16 01:14:03 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 1:00 01:21:17 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 2:34 01:01:50 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 7:58 01:28:45 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 10:25 01:38:20 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 12:58 01:31:13 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 2:58 01:12:24 نمایش کلاس
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399 12:58 02:45:03 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 7:55 01:37:51 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 10:28 01:35:36 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 12:55 01:37:57 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 2:52 01:09:29 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 7:53 01:36:48 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 9:55 01:24:17 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 1:03 01:25:44 نمایش کلاس
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 7:58 01:15:22 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 8:09 02:20:14 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/08
تعداد بازدید: 260
Powered by DorsaPortal