دکتر محمدرضا شریفی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکتر محمدرضا شریفی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
پنج شنبه، 22 اسفند 1398 8:29 01:08:14 نمایش کلاس
پنج شنبه، 22 اسفند 1398 10:34 01:10:01 نمایش کلاس
جمعه، 23 اسفند 1398 8:20 01:29:43 نمایش کلاس
جمعه، 23 اسفند 1398 10:39 01:20:44 نمایش کلاس
جمعه، 23 اسفند 1398 12:32 00:56:46 نمایش کلاس
جمعه، 23 اسفند 1398 2:05 01:19:19 نمایش کلاس
پنج شنبه، 7 فروردین 1399 8:26 01:28:50 نمایش کلاس
پنج شنبه، 7 فروردین 1399 10:36 01:20:09 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 7:43 02:05:24 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 9:49 01:58:14 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 12:06 01:25:31 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 1:33 01:59:58 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 8:03 01:39:48 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 9:54 02:07:02 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 8:12 01:36:26 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 9:53 02:03:31 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 11:58 01:37:49 نمایش کلاس
جمعه، 5 اردیبهشت 1399 1:38 01:50:51 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 8:19 01:15:49 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 10:36 01:33:24 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 8:16 01:27:35 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 10:31 01:23:21 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 12:10 01:25:23 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 2:03 01:26:28 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 8:18 01:16:14 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 10:32 01:23:27 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 8:19 01:23:13 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 10:28 01:30:07 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 12:10 01:12:53 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 2:01 01:30:19 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 8:20 01:28:44 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 10:31 01:23:47 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 8:20 01:15:09 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 10:30 01:13:14 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 8:18 01:25:00 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 10:30 01:39:35 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 12:29 00:27:03 نمایش کلاس
جمعه، 2 خرداد 1399 1:58 01:30:57 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 5:30 01:18:46 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 6:52 01:10:47 نمایش کلاس
جمعه، 9 خرداد 1399 8:16 01:29:08 نمایش کلاس
جمعه، 9 خرداد 1399 10:17 01:20:04 نمایش کلاس
جمعه، 9 خرداد 1399 12:19 00:56:49 نمایش کلاس
جمعه، 9 خرداد 1399 2:05 01:23:38 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/12
تعداد بازدید: 122
Powered by DorsaPortal