احمدرضا طالبی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی احمدرضا طالبی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
سه شنبه، 27 اسفند 1398 7:34 00:39:00 نمایش کلاس
پنج شنبه، 14 فروردین 1399 7:17 01:37:51 نمایش کلاس
پنج شنبه، 14 فروردین 1399 9:14 01:50:58 نمایش کلاس
سه شنبه، 19 فروردین 1399 7:15 01:20:20 نمایش کلاس
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 12:39 01:15:51 نمایش کلاس
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 7:21 01:21:46 نمایش کلاس
سه شنبه، 26 فروردین 1399 7:50 01:11:14 نمایش کلاس
چهارشنبه، 27 فروردین 1399 12:08 01:36:11 نمایش کلاس
چهارشنبه، 27 فروردین 1399 7:10 01:34:40 نمایش کلاس
پنج شنبه، 28 فروردین 1399 7:18 01:37:14 نمایش کلاس
پنج شنبه، 28 فروردین 1399 9:15 01:00:58 نمایش کلاس
جمعه، 29 فروردین 1399 7:20 01:22:42 نمایش کلاس
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 7:17 01:29:15 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 7:23 01:05:11 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 7:19 01:38:53 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 9:18 01:45:30 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 7:26 01:18:47 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 7:32 01:02:18 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 3:51 01:05:09 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 7:30 01:16:22 نمایش کلاس
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 1:25 01:03:38 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 7:26 01:22:40 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 1:02 01:00:47 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 3:54 01:09:16 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 7:34 01:17:44 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 9:25 01:17:29 نمایش کلاس
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 1:19 01:09:05 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 7:21 01:13:54 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 4:01 01:07:04 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 7:25 01:17:52 نمایش کلاس
سه شنبه، 30 اردیبهشت 1399 7:29 01:01:48 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 3:53 01:10:42 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 7:26 01:10:39 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 9:22 01:24:26 نمایش کلاس
سه شنبه، 6 خرداد 1399 7:25 01:19:47 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 3:58 01:03:21 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 7:26 01:09:29 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 9:26 01:26:21 نمایش کلاس
دوشنبه، 12 خرداد 1399 4:24 01:17:54 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/12
تعداد بازدید: 101
Powered by DorsaPortal