دکتر حمید رضا ضیایی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی دکتر حمیدرضا ضیایی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 
روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین زمان شروع کلاس مدت برگزاری لینک نمایش
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 7:19 01:33:03 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 7:18 01:40:47 نمایش کلاس
چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399 9:10 01:42:59 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 12:15 01:46:40 نمایش کلاس
پنج شنبه، 4 اردیبهشت 1399 2:18 01:08:45 نمایش کلاس
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399 7:29 01:21:24 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 7:28 01:25:50 نمایش کلاس
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 9:25 01:27:21 نمایش کلاس
پنج شنبه، 11 اردیبهشت 1399 12:51 01:03:58 نمایش کلاس
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 7:36 01:16:08 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 7:29 01:23:03 نمایش کلاس
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399 9:24 01:23:26 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 12:51 01:03:46 نمایش کلاس
پنج شنبه، 18 اردیبهشت 1399 2:25 01:05:13 نمایش کلاس
سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399 7:35 01:19:27 نمایش کلاس
چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 9:36 01:18:28 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 12:59 00:59:42 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 2:32 00:58:52 نمایش کلاس
پنج شنبه، 25 اردیبهشت 1399 5:24 01:00:06 نمایش کلاس
سه شنبه، 30 اردیبهشت 1399 7:27 01:30:51 نمایش کلاس
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399 7:25 01:28:57 نمایش کلاس
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399 9:25 01:24:53 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 12:50 01:03:20 نمایش کلاس
پنج شنبه، 1 خرداد 1399 2:22 01:02:42 نمایش کلاس
سه شنبه، 6 خرداد 1399 7:40 01:08:54 نمایش کلاس
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 7:34 01:18:15 نمایش کلاس
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 9:27 01:29:41 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 12:53 00:51:08 نمایش کلاس
پنج شنبه، 8 خرداد 1399 2:25 00:57:21 نمایش کلاس
سه شنبه، 13 خرداد 1399 7:26 00:51:43 نمایش کلاس
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/18
تعداد بازدید: 39
Powered by DorsaPortal