مریم باقی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی خانم مریم باقی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 

روز برگزاری کلاس بصورت آنلاین

زمان شروع کلاس

مدت برگزاری

لینک نمایش

سه‌شنبه,1399/3/13

21:50

01:42

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/3/8

21:52

01:25

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/3/8

19:39

01:38

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/3/6

21:50

01:37

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/3/6

19:33

01:40

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/3/1

21:50

01:41

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/3/1

19:30

01:36

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/30

21:50

01:26

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/30

19:25

01:26

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/25

21:49

01:30

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/25

19:38

01:28

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/23

21:50

01:43

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/23

19:28

01:39

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/18

21:57

01:34

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/18

19:35

01:41

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/16

21:48

01:46

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/16

19:24

01:41

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/11

21:51

01:11

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/11

19:45

01:19

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/9

21:49

01:14

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/9

19:25

01:31

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/4

21:46

01:16

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/2/4

19:24

01:38

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/2

20:54

02:13

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/2/2

19:25

01:21

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/1/28

21:44

01:18

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/1/28

19:16

01:50

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/1/26

21:06

02:04

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/1/26

19:04

01:48

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/1/19

21:22

02:12

نمایش کلاس

سه‌شنبه,1399/1/19

19:01

02:02

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/1/14

21:33

01:45

نمایش کلاس

پنج‌شنبه,1399/1/14

19:15

01:47

نمایش کلاس

 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/21
تعداد بازدید: 39
Powered by DorsaPortal