خانم سبحانی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی خانم سبحانی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 

عنوان درس

روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

مدت زمان برگزاری کلاس

لینک کلاس

  ارتوپدی5- خانم سبحانی

سه‌شنبه,1399/3/6

12:06

00:51

لینک کلاس

  بیماریهای تنفسی5-استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/30

14:35

01:38

لینک کلاس

  ارتوپدی4- خانم سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/30

12:03

00:54

لینک کلاس

  ارتوپدی3- خانم سبحانی

سه‌شنبه,1399/3/13

12:09

00:48

لینک کلاس

  بیماریهای تنفسی4-استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/3/13

14:37

01:37

لینک کلاس

  بیماریهای تنفسی3-استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/3/20

14:37

00:42

لینک کلاس

  ارتوپدی2- خانم سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/23

12:03

00:49

لینک کلاس

  بیماریهای تنفسی2-استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/23

14:33

01:40

لینک کلاس

  ارتوپدی6- خانم سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/2

12:48

01:39

لینک کلاس

  بیماری های قلبی2- استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/2

14:28

01:46

لینک کلاس

  بیماریهای تنفسی-استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/9

16:05

00:16

لینک کلاس

  ارتوپدی- خانم سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/16

12:01

00:58

لینک کلاس

  بیماری های قلبی- استاد سبحانی

سه‌شنبه,1399/2/16

14:32

01:43

لینک کلاس

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/09
تعداد بازدید: 16
Powered by DorsaPortal