محمدکریم عمادزاده
 
 
لیست کلاس‌های مجازی محمدکریم عمادزاده  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 

عنوان درس

روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

مدت زمان برگزاری کلاس

لینک کلاس

  تغذیه2-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/3/22

00:00

1:45:00

لینک کلاس

  بیوشیمی4- استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/3/1

11:21

00:55

لینک کلاس

  تغذیه7-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/3/1

09:40

01:06

لینک کلاس

  تغذیه6-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/3/8

09:34

01:17

لینک کلاس

  بیوشیمی3- استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/3/8

11:24

00:45

لینک کلاس

  تغذیه 4-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/25

09:33

01:14

لینک کلاس

  بیوشیمی3-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/25

11:13

00:59

لینک کلاس

  تغذیه5-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/4

09:23

01:28

لینک کلاس

  بیوشیمی3- استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/4

10:59

01:12

لینک کلاس

  تغذیه3-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/1/7

09:26

00:54

لینک کلاس

  بیوشیمی2- استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/1/7

11:27

00:36

لینک کلاس

  تغذیه2-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/11

09:38

00:04

لینک کلاس

  تغذیه-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/11

09:44

00:58

لینک کلاس

  بیوشیمی- انزیم-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/11

11:14

00:57

لینک کلاس

  تغذیه- استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/18

09:42

00:58

لینک کلاس

  بیوشیمی- استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/2/18

11:06

01:15

لینک کلاس

  تغذیه-استاد عمادزاده

پنج‌شنبه,1399/1/7

10:33

00:18

لینک کلاس

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/09
تعداد بازدید: 30
Powered by DorsaPortal