خانم قلیچ خانی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی خانم قلیچ خانی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 

عنوان درس

روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

مدت زمان برگزاری کلاس

لینک کلاس

  زبان تخصصی6-استاد قلیچ خانی

شنبه,1399/3/17

15:02

01:16

لینک کلاس

  بهداشت روان3 / استاد قلیچ خانی

شنبه,1399/3/10

15:01

00:43

لینک کلاس

  بهداشت روان2 / استاد قلیچ خانی

شنبه,1399/2/27

15:01

01:10

لینک کلاس

  زبان تخصصی5-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/2/30

17:02

00:51

لینک کلاس

  زبان تخصصی4-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/3/13

17:01

01:03

لینک کلاس

  زبان تخصصی3-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/3/20

17:04

00:42

لینک کلاس

  زبان تخصصی2-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/2/23

17:03

01:09

لینک کلاس

  زبان تخصصی10-استاد قلیچ خانی

چهارشنبه,1399/2/3

08:41

00:21

لینک کلاس

  زبان تخصصی9-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/2/2

18:43

00:28

لینک کلاس

  زبان تخصصی8-استاد قلیچ خانی

چهارشنبه,1399/2/3

09:29

01:02

لینک کلاس

  زبان تخصصی7-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/2/2

16:55

01:47

لینک کلاس

  بهداشت روان / استاد قلیچ خانی

پنج‌شنبه,1399/2/4

16:37

01:17

لینک کلاس

  زبان تخصصی-استاد قلیچ خانی

سه‌شنبه,1399/2/9

17:01

01:25

لینک کلاس

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/09
تعداد بازدید: 16
Powered by DorsaPortal