خانم گلابی
 
 
لیست کلاس‌های مجازی خانم گلابی  (قابل نمایش مجدد بصورت آفلاین)
 
 
 

عنوان درس

روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

مدت زمان برگزاری کلاس

لینک کلاس

  مراقبت در منزل7-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/3/20

17:09

01:04

لینک کلاس

  مراقبت در منزل6-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/3/13

17:00

01:20

لینک کلاس

  مفاهیم پایه3-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/3/13

15:37

00:21

لینک کلاس

  مراقبت در منزل5-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/3/6

17:02

01:12

لینک کلاس

  ارولوژی3- استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/3/6

11:36

00:44

لینک کلاس

  مراقبت در منزل4-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/2/30

17:01

01:30

لینک کلاس

  انکولوژی-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/2/30

15:01

01:19

لینک کلاس

  ارولوژی2- استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/2/30

11:31

00:56

لینک کلاس

  اختلالات کلیوی-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/2/23

11:30

00:51

لینک کلاس

  مفاهیم پایه2-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/2/23

15:02

01:26

لینک کلاس

  فوریت-استاد گلابی

سه‌شنبه,1399/2/23

17:00

01:32

لینک کلاس

  فوریت4-استاد گلابی

شنبه,1399/3/3

14:32

01:23

لینک کلاس

  گوارش5- استاد گلابی

شنبه,1399/3/3

11:02

01:24

لینک کلاس

  آموزش به بیمار4/ استاد گلابی

شنبه,1399/3/3

10:04

00:47

لینک کلاس

  سلامت معنوی- استاد گلابی

شنبه,1399/2/27

18:02

00:36

لینک کلاس

  فوریت3-استاد گلابی

شنبه,1399/2/27

14:52

01:09

لینک کلاس

  گوارش4- استاد گلابی

شنبه,1399/2/27

11:03

00:55

لینک کلاس

  آموزش به بیمار3/ استاد گلابی

شنبه,1399/3/10

10:14

00:50

لینک کلاس

  گوارش3- استاد گلابی

شنبه,1399/3/10

11:18

01:18

لینک کلاس

  گوارش2- استاد گلابی

شنبه,1399/3/17

11:05

01:07

لینک کلاس

  فوریت2-استاد گلابی

شنبه,1399/3/17

14:31

01:28

لینک کلاس

  آموزش به بیمار2/ استاد گلابی

شنبه,1399/2/27

10:03

00:57

لینک کلاس

  آموزش به بیمار- گوارش/ استاد گلابی

شنبه,1399/1/30

09:59

02:33

لینک کلاس

  بررسی وضعیت سلامت- استاد گلابی

شنبه,1399/1/30

17:53

01:09

لینک کلاس

  فوریت5-استاد گلابی

شنبه,1399/1/30

14:29

01:31

لینک کلاس

  آموزش به بیمار6/ استاد گلابی

شنبه,1399/2/13

10:04

02:39

لینک کلاس

  آموزش به بیمار5/ استاد گلابی

شنبه,1399/2/20

10:04

01:00

لینک کلاس

  ارولوژی/ مفاهیم پایه/ استاد گلابی

چهارشنبه,1399/2/3

11:21

03:31

لینک کلاس

  مراقبت در منزل3-استاد گلابی

چهارشنبه,1399/2/3

17:00

01:57

لینک کلاس

  آموزش به بیمار/ استاد گلابی

شنبه,1399/2/6

08:26

04:04

لینک کلاس

  اورژانس/ استاد گلابی

شنبه,1399/2/6

14:28

01:33

لینک کلاس

  بررسی وضعیت سلامت/ استاد گلابی

شنبه,1399/2/6

17:45

01:06

لینک کلاس

  اموزش به بیمار

دوشنبه,1399/2/8

11:57

01:07

لینک کلاس

  مفاهیم پایه-استاد گلابی

سه‌شنبه,1398/12/27

12:25

01:36

لینک کلاس

  مراقبت در منزل-استاد گلابی

شنبه,1399/2/13

14:45

01:16

لینک کلاس

  سیستم عصبی-استاد گلابی

شنبه,1399/2/13

18:01

00:51

لینک کلاس

  گوارش- استاد گلابی

شنبه,1399/2/20

11:27

00:58

لینک کلاس

  فوریت-استاد گلابی

شنبه,1399/2/20

15:03

00:38

لینک کلاس

  سیستم عصبی- استاد گلابی

شنبه,1399/2/20

18:00

00:46

لینک کلاس

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/09
تعداد بازدید: 21
Powered by DorsaPortal