روسای قبلی واحد دهاقان
    
    
    
    
  نام و نام خانوادگی
 زمان ریاست (سال)
 وضعیت فعلی
 
 دکتر محمد اسماعیل انصاری
  66-73
 عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان
 
 دکتر عبدالرحیم عناقه
 73-84 عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 
 دکتر احمد آذین
84-93 دبیر هیات امنا و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان
 
 دکتر احمد رضا یلمه ها
 93-96 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
    
    
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/21
تعداد بازدید: 12324
Powered by DorsaPortal