کارگزینی اداری
 
 
نام : سید حسین

نام و نام خانوادگی : حجازی دهاقانی

پست سازمانی :

      مسئول کارگزینی کارکنان

مدرک تحصیلی :

      کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی :

      مسئول خوابگاه برادران 74-76

      مسئول کارگزینی هیات علمی 76-92

      مسئول کارگزینی اداری 92- تاکنون

 

پست الکترونیک:     hhejazi@dehaghan.ac.ir

 

تلفن تماس :

        3 الی 53334051 - 031        داخلی 2075

 
 
 
اهم وظایف:
 
 تنظیم صورتجلسات کمیته های مختلف کارکنان و نظارت بر انجام کار تا مرحله نهایی

تکمیل و به روز رسانی سایت ساجد

نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی از قبیل: انتصابات، ترفیع ، ارتقاء گروه، افزایش سنوات، مرخصی ، مأموریت، بازنشستگی و از کارافتادگی ، فوت، بازخرید و اخراج واستعفاء کارکنان

تهیه گزارش های لازم در زمینه کلیه امور کارکنان و ارائه آن جهت استحضار مدیریت

تهیه یا نظارت بر تهیه و تکمیل فرم های مشخصات پرسنلی کارکنان

انجام امور مربوط به تهیه کارت شناسایی کارکنان
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/27
تعداد بازدید: 3671
Powered by DorsaPortal