مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 
 
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) سال97

1- اصل کارت ملی و3 سری تصویر آن

2- اصل شناسنامه و3 سری تصویر از تمام صفحات

3- اصل دانشنامه کاردانی و 3 سری تصویر آن

4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برادران) و3 سری تصویرآن

5- 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(خواهران و برادران غیر مشمول)

6- 12 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(برادران مشمول)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته و کارشناسی پیوسته سال 97

1- اصل کارت ملی و3 سری تصویر آن

2- اصل شناسنامه و3 سری تصویر از تمام صفحات

3- اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم و 3 سری تصویر آن

4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برادران) و3 سری تصویرآن

5- 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(خواهران و برادران غیر مشمول)

6- 12 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(برادران مشمول)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97

1- اصل کارت ملی و3 سری تصویر آن

2- اصل شناسنامه و3 سری تصویر از تمام صفحات

3- اصل دانشنامه کارشناسی و 3 سری تصویر آن

4- اصل دانشنامه کاردانی (خاص کسانیکه مدرک کارشناسی را در اختیار ندارند )

5- ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی

6- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برادران) و3 سری تصویرآن

7- 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(خواهران و برادران غیر مشمول)

8- 12 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(برادران مشمول)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی سال 97

1- اصل کارت ملی و3 سری تصویر آن

2- اصل شناسنامه و3 سری تصویر از تمام صفحات

3- اصل دانشنامه کارشناسی ارشد و 3 سری تصویر آن

4- ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی ارشد

5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برادران) و3 سری تصویرآن

6- 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(خواهران و برادران غیر مشمول)

7- 12 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده(برادران مشمول)

8- در صورت نداشتن اصل دانشنامه یک فقره چک بایت ضمانت ارئه اصل مدرک
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/10
تعداد بازدید: 3283
Powered by DorsaPortal