رئیس دانشگاه

اطلاعات شخصی:

 

سید حسن حجازی                                                                                                                       

دکترای تخصصی زمین شناسی

تاریخ تولد: 03/09/1357

ملیت: ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل

وضعیت فعلی: استادیار، گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

 
 
 
 

سوابق شغلی:

 

- کارشناس مدعو آزمایشگاه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1381تا 1384

- عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه زمین شناسی از سال 1384 تا کنون (تدریس دروس تخصصی کارشناسی زمین شناسی از سال 1384 و کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی از سال 1387 تا کنون در واحد اصفهان (خوراسگان))

- عضو هیأت علمی مدعو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از سال 1394 تا کنون (تدریس در مقطع دکترای تحصصی)

- مسئول فنی معادن در استان اصفهان از سال 1381 تا کنون

 

سوابق تحصیلی و آموزشی:

 

-  ورود به دوره کارشناسی رشته زمین شناسی - گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- در سال 1376، فارغ التحصیل ممتاز با معدل 20/17 در سال 1379.

-  ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش رسوب‌شناسی و سنگ شناسی رسوبی - گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1380، فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد با معدل 19/19 در سال 1383.

-  ورود به دوره دکتری رشته زمین‌شناسی گرایش رسوب‌شناسی و سنگ شناسی رسوبی - گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1383، فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری در سال 1388.

 

عضویت در مجامع و ارگان ها:

 

-          عضویت در انجمن زمین شناسی و رسوب شناسی ایران

-          عضویت در انجمن رسوب شناسان دنیا

-          عضویت در سازمان بسیج اساتید استان اصفهان

-          عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

-          عضویت در کارگروه تخصصی غارشناسی استان اصفهان

 

دورهها و کارگاههای آموزشی:

 

-          مدرس دوره آموزشی راهنمایان زمین گردشگری با عنوان "آشنایی با مبانی ژئوتوریسم"، موسسه زمین پویان آپادانا، اصفهان، سی و چهار ساعت (1396).

-          مدرس دوره آموزشی راهنمایان زمین گردشگری با عنوان "غارشناسی و آشنایی با غارهای ایران"، موسسه زمین پویان آپادانا، اصفهان،  بیست و چهار ساعت (1396).

-          شرکت در کارگاه فرهنگی "طرح ضیافت اندیشه اساتید"، سازمان بسیج اساتید، دانشگاه اصفهان، بیست و چهار ساعت (تیرماه 1395).

-          شرکت در کارگاه فرهنگی "طرح ضیافت اندیشه اساتید"، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، بیست و چهار ساعت (مردادماه 1395).

-          مدرس دوره آموزشی راهنمایان زمین گردشگری با عنوان "غارشناسی و آشنایی با غارهای ایران"، موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه، تهران، بیست و چهار ساعت (1394).

-          شرکت در کارگاه آموزشی ""Standard modal grain analysis in sandstones The GAZZI-DICKINSON method

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، هشت ساعت (1391).

-          مدرس کارگاه آموزشی "زمین شناسی زیست محیطی"، مرکز تحقیقات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ده ساعت (1389).

-          مدرس کارگاه آموزشی "روش های برداشت صحرایی با نگاهی ویژه به سنگ های رسوبی"، مرکز رشد و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان،  سی و دو ساعت (1388).

-          شرکت در کارگاه آموزشی "روش های تجزیه ژئوشیمیایی"، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، بیست و چهار ساعت (1387).

-          شرکت در کارگاه آموزشی "تعلیم و تربیت"، مرکز رشد و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، چهل و هشت ساعت (1386).

 

سوابق اجرایی:

 

-          دبیر علمی نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران، دی ماه 1393، اصفهان

-          رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1392 تا 1395

-          عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1393 تا کنون

-          رئیس انجمن کواترنری ایران (نمایندگی مرکز کشور) از سال 1393 تا کنون

-          دبیر اجرایی اولین همایش انجمن کواترنری ایران، دی ماه 1394، اصفهان

-          مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از 1395 تا کنون

-          دبیر کمیته توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی استان از سال 1395 تا کنون

سوابق پژوهشی

مقالات:

 

1) The morphology and development of Kalahroud Cave, Iran

Journal: International Journal of Speleology, 2016, Vol. 45 (3), 243-257

Authors: Shirin Bahadorinia, Sayed Hassan Hejazi, Alireza Nadimi, Derek Ford, and Karine Wainer

 

2) Ordovician of the Anarak Region: implications in understanding Early Palaeozoic history of

Central Iran

Journal: Stratigraphy, 2015, Vol. 12 (2), 22-30.

Authors: Vachik Hairapetian, Mansoureh Ghobadi Pour, Leonid E. Popov, S. Hassan Hejazi, Lars E. Holmer, David Evans and Ali Sharafi

 

3) The Aghajari (Upper Fars) Formtion in the Folded Zagros Zone, Iran: Insights to Identify Facies, Architectural Elements, Fluvial Systems, Petrography and Provenance

Journal: ACTA GEOLOGICA SINICA, 2013, Vol. 87 (4), 1019-1031.

Authors: Mohammad Sahraeyan, Mohammad Bahrami, Sayed Hassan Hejazi

 

4) Depositional facies and geochemistry of the Kangan formation in the South Pars Field, Persian Gulf (Iran)

Journal: Carbonates Evaporites, 2013, Vol. 28, 297-307.

Authors: Sahar Mohammadi Dehcheshmehi, Mohammad H. Adabi, Sayed Hassan Hejazi

 

5) Soil and Sediments Microzonation for Evaluation of Site Effects on Earthquake Damages in Mobarakeh, Esfahan, Iran

Journal: Open Journal of Geology, 2012, Vol. 2, 213-228

Authors: Khalil Rezaei, Nasibeh Mumsaz, Hassan Hejazi, Reza Sarraf, Susan Norouz

 

6) Provenance of the Givetian-Frasnian sandstones in the Kuh-e-Tizi section (northeastern Kerman), Central Iran

Journal: Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, 2011 Vol. 20, No 81.

Authors: S. H. Hejazi, M. H. Adabi, S. R. Mousavi Harami

 

7) Early Silurian carbonate platform ostracods from Iran: a peri-Gondwanan fauna with strong Laurentian affinities

Journal: Gondwana Research 20, 2011.

Authors: Hairapetian, V., Mohibullah, M., Tilley, L.J., Williams, M., Miller, G.C., Afzal, J., Ghobadi Pour, M., Hejazi, S.H.

 

8) Mineralogy of speleothems in the Khass-e-tarash cave, northeastern Esfahan, Iran

Journal: Mineralogical Magazine, 2011, 75 (3), 1773.

Authors: F. Sabokkhiz, S. H. Hejazi, A. R. Nadimi and A. Abed Esfahani

 

 

9) میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی (سانتونین- ماستریشتین) در ناحیه کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان)

مجله: فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (پذیرش شده، زیر چاپ)

نویسنده‌ها: مجتبی محمد رفیعی، عبدالحسین کنگازیان، احسان ا.. ناصحی، سید حسن حجازی

 

10) سنگ چینه نگاری سازند وژنان )کربنیفر پسین- پرمین پیشین(  در نواحی آباده - شهرضا بر پایه یافته های نوین

مجله: فصلنامه علوم زمین، سال بیست و پنجم، شماره 99: 3-10، بهار 1395

نویسنده‌ها: فریبا شیره زاده اصفهانی، نادر کهنسال قدیم وند، عبدالحسین کنگازیان، سیدحسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

11) تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش: با استفاده از روش پرولانگ

مجله: جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی (ISC)، سال 23، پیاپی 46، شماره 2: 69- 86، تابستان 1391.

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی، حسین مقدسین

 

12) تعیین محیط تشکیل سازند آغاجاری بر اساس رخساره های سنگی و عناصر ساختاری در برشی از جنوب خاوری سروستان، استان فارس

مجله: فصلنامه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سال هشتم، شماره 1: 64- 51، 1391

نویسنده‌ها: محمد صحرائیان، محمد بهرامی، سید حسن حجازی

 

13) پتروگرافی و ژئوشیمی توالی ماسه سنگی فرازنین در ناحیه زفره (شمال شرق اصفهان)

مجله: فصلنامه علمی- پژوهشی زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال ششم، شماره 21: 61- 73، پاییز 1390.

نویسنده‌ها: صبا صانعی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

14) محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگهای دونین بالایی ناحیه زفره (برش شرقی)، شمال شرقی اصفهان

مجله: فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست، سری 5، شماره 16، 39- 27، 1390

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

مقالات در دست داوری:

 

- Provenance of the Lower Silurian sandstones (Niur Formation) in Eastern Iran

Journal: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Authors: Bahrami, M., Hejazi, S. H.,Winkler, W.,  Hairapetian, V., Zamani, S.

 

 

- کاربرد داده های سن سنجی در تحلیل فرآیندهای رسوبی غارها: مطالعه موردی بر روی غار کلهرود (شمال اصفهان)

مجله: فصلنامه کواترنری ایران

نویسنده‌ها: سید حسن حجازی، شیرین بهادری نیا

 

مقالات در دست تهیه:

 

1) Origin of the sedimentary deposits of the Kalahroud cave, north of Esfahan, Iran

Authors: Bahadorinia, S., Hejazi, S. H., Ford, D.

 

2) Genesis of the Kalahroud cave, north of Esfahan, Iran

Authors: Bahadorinia, S., Hejazi, S. H., Ford, D.

 

3) Petrology and Geochemistry of the Upper Devonian Dolomites in the northeastern Esfahan, central Iran

Authors: Hejazi, S. H., Sanei, S., Hairapetian, V.

 

4) Sequence stratigraphy of the Frasnian- Famennian succession in the west of central Iran

Authors: Hejazi, S. H., Hairapetian, V.

=

6) برخاستگاه سنگ های آواری سیلورین سازند نیور در برش جنوب شرق انارک، ایران مرکزی

نویسنده‌ها: راحیل عامری، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

7) مکانیسم و منشأ تشکیل رسوبات آواری و غارنهشته های غار خاصه تراش، شمال شرق اصفهان

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی، علیرضا ندیمی

 

کتابهای در دست تهیه و ترجمه:

 

-          ترجمه کتاب Geoscience Laboratory

-          ترجمه کتاب Cave geology

-          گردآوری کتاب مبانی غارشناسی و نقش غارها در تعیین اقلیم دیرین

 

طرح های پژوهشی (برون دانشگاهی):

 

محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان منصوری استان خوزستان (در چاه های شماره 4 و63)

اعضا: توران علیزاده، سید حسن حجازی، بهمن سلیمانی

سازمان تصویب کننده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

1389 -1391

 

 

یکپارچه سازی نقشه های 1:100000 استان اصفهان بر اساس داده های رقومی

مدیرطرح: رامین ارفع نیا    همکاران طرح: واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

سازمان تصویب کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (هشتصد میلیون ریال)

1392 - 1393

 

 

تهیه سه برگه لایه زمین شناسی، نقشه زمین شناسی 1:25000 مناطق چاهریسه، پس آب بالا و زفره از برگه 1:250000 اصفهان

مدیرطرح: واچیک هایراپطیان    همکاران طرح: سید حسن حجازی، رامین ارفع نیا

سازمان تصویب کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اعتبار طرح: یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

 

1393 -  1396

تهیه سه برگه لایه زمین شناسی، نقشه زمین شناسی 1:25000 مناطق باقرآباد، خاصه تراش و جنبه از برگه 1:250000 کاشان

مدیرطرح: سید حسن حجازی    همکاران طرح: رامین ارفع نیا، واچیک هایراپطیان

سازمان تصویب کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اعتبار طرح: یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

1393 -   ....

طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی):

 

داده های ژئوکرونولوژی در زمین شناسی غار: مطالعه موردی بر روی غار کلهرود (شمال اصفهان)

اعضا: سید حسن حجازی، درک فورد، شیرین بهادری نیا

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

 

1392 - 1396

تحلیل میکروپالئونتولوژی و محیط رسوبی قدیمه سازند نیور (سیلورین) در جنوب غرب کاشمر، شمال شرق ایران مرکزی

اعضا: واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی، منصوره قبادی پور

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

1388 -1391

 

 

لیتواستراتیگرافی بخش دونین سازند زرند در مقطع تیپ، شمال شرق کرمان

اعضا: سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

1386 - 1389

 

 

میکروپالئونتولوژی و آنالیز محیط قدیمی سازند نیور (سیلورین) در کوه های درنجال، شرق ایران مرکزی

اعضا: واچیک هایراپطیان ، سید حسن حجازی

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

1384 - 1387

 

 

برخی از مقالات ارائه شده در سمینار‌ها:

 

1) The origin of clastic sediments in the Khase - Tarash Cave (northeastern Isfahan)

Conference: 25rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2017; (Oral)

Authors:Sayed Hassan Hejazi, Fatemeh Sbokkhiz, Shirin Bahadorinia

 

2) Hypogenic speleogenesis systems in central Iran

Conference: 34nd National & the 2st International Geosciences Congress, 2016; (Keynote Speaker)

Authors:Shirin Bahadorinia & Sayed Hassan Hejazi

 

3) Yekke cha Cave speleogenesis, East of Golpaygan, Iran

Conference: 23rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2015; (Oral)

Authors:Sayed Hassan Hejazi, Hamid Jamali, Maryam Molaei

 

4) Paleo environment reconstruction based on sedimentology investigations and dating analysis: case

study in Kalahroud cave, North of Esfahan, Iran

Conference: 23rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2015; (Oral)

Authors:Shirin Bahadorinia, Sayed Hassan Hejazi, Alireza Nadimi

 

5) Geological investigation on Doridan Cave (South east of Delijan)

Conference: 23rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2015; (Poster)

Authors:Elham Derakhshan, Sayed Hassan Hejazi, Shirin Bahadorinia

 

 

6) Formation and evolution mechanism of the Yekke-chah cave, northeastern Golpayegan

Conference: 32nd National & the 1st International Geosciences Congress, 2014; (Oral)

Authors: Hamid Jamali, Sayed Hassan Hejazi, Shirin Bahadorinia

 

7) Application of speleothem 's dating to interpretate cave 's sedimentation, case study on  Kalahroud cave, north of Esfahan

Conference: 32nd National & the 1st International Geosciences Congress, 2014; (Oral)

Authors: Sayed Hassan Hejazi, Shirin Bahadorinia, Derek Ford and Alireza Nadimi

 

8) An introduction to Kalahroud cave, north of Esfahan, Iran

Conference: 16th International Congress of Speleology, 2013; (Oral)

Authors: Shirin Bahadorinia, Sayed Hassan Hejazi, Alireza Nadimi and Derek Ford

 

9) Fluvial cyclicity from the sediments of the Aghajari Formation, folded Zagros zone

Conference: GV & Sediment Meeting, Germany. 2012; (Poster)

Authors: M. Sahraeyan, M. Bahrami & S. H. Hejazi

 

10) Sedimentology and sedimentary environments of terrigenous deposits of the Aghajari Formation in southest of Sarvestan, Fars province (Iran)

Conference: NCEG, Pakistan. 2012; (Oral)

Authors: M. Sahraeyan, M. Bahrami & S. H. Hejazi

 

11) Petrochemistry of Aghajari Formation sandstones in folded Zagros zone, Iran

Conference: NCEG, Pakistan. 2012; (Poster)

Authors: M. Sahraeyan, M. Bahrami & S. H. Hejazi

 

12) Provenance and tectonic setting of the Silurian sandstones from the Niur Formation, Anarak section, central Iran

Conference: 28th IAS Meeting of Sedimentology, Spain. 2011; (Poster)

Authors: R. Ameri, S.H. Hejazi & V. Hairapetian

 

13) Effects of post-depositional processes on the Upper Devonian carbonate rocks in the Kuh-e-Kaftari section, western Central Iran

Conference: EGU 2010. 2010; (Poster)

Authors: Sayed Hassan Hejazi ,Mohammad Hosein Adabi and Sayed Reza Moussavi Harami

 

14) Provenance of the Frasnian Sandstone in the Zefreh area,West of Central Iran Basin

Conference: EGU, Vienna 2010. 2010; (Poster)

Authors: Saba Sanei, Seyed Hassan Hejazi, Vachik Hairapetian and Iman Lotfollahi

 

15) Petrographic and geochemical analysis of the Givetian-Frasnian sandstones in the Kuh-e-Tizi section, southeastern Central Iran

Conference: European Geosciences Union, 2009 (EGU, 2009). 2009; (Poster)

Authors: S. H. Hejazi ,M. H. Adabi ,S. R. Moussavi Harami, K. Khosro Tehrani

 

 

15) ارزیابی سازند پابده در میدان نفتی اهواز از دیدگاه مقدار کل ماده آلی

همایش: نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سمیره مسرور ، سید حسن حجازی، احمد بتوندی، حسین رحیم پور بناب

 

16) ارزیابی سازند گورپی در میدان نفتی اهواز از دیدگاه مقدار کل کربن آلی

همایش: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سمیره مسرور ، سید حسن حجازی، حسین رحیم پور بناب

 

17) رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط تشکیل کنگلومرای بختیاری در ناحیه هفشجان (جنوب شهرکرد)

همایش: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سید حسن حجازی، عبدالحسین کنگازیان، سمیرا یردوانی

 

18) ارتباط پر شدگی های کانالی با تغییرات سطح تراز دریا و سکانس استراتیگرافی سازند بختیاری در جنوب غرب شهرکرد (برش فارسان)

همایش: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: عبدالحسین کنگازیان، سید حسن حجازی، زهرا طهماسبی

 

19) محیط رسوبی بخش پایینی توالی سازند بختیاری واقع در برش هفشجان، جنوب شهرکرد

همایش: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سمیرا یردوانی ، سید حسن حجازی، عبدالحسین کنگازیان

 

20) فرآیند دولومیتی شدن در توالی سیلورین جنوب شرق انارک، بلوک یزد، ایران مرکزی

همایش: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1390؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: راحیل عامری گلستان ، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

21)کانی شناسی اسپلوتم های غار خاصه تراش (شمال شرق اصفهان)

همایش: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1390؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز ، سید حسن حجازی، عباس عابد اصفهانی، علیرضا ندیمی

 

22) معرفی غار کلهرود و بررسی میزان پتانسیل این غار برای انجام مطالعات زمین شناسی

همایش: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: شیرین بهادری نیا ، سید حسن حجازی، آرش سهرابی، فاطمه سبک خیز

 

23) رخساره ها و محیط رسوبی سازند آغاجاری در جنوب خاوری سروستان، استان فارس

همایش: همایش ملی علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 1390؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: محمد صحراییان، محمد بهرامی، سید حسن حجازی

 

24) پتروگرافی ماسه سنگ های سیلورین بالایی در برش انارک، بلوک یزد (ایران مرکزی)

همایش: همایش ملی علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: راحیل عامری گلستان، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

25) بررسی پتانسیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش، شمال شرق اصفهان

همایش: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی، علیرضا ندیمی، حسین معصومی

 

26) بررسی خصوصیات رسوب شناسی سطحی و زیر سطحی رسوبات دشت مبارکه در پدیده اثر ساختگاه

همایش: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی. 1390؛ (پوستر)

 

27) تکتونیک همزمان با رسوبگذاری در نهشته های فرازنین- فامنین در برش شرقی کوه زرد، ناحیه زفره (غرب ایران مرکزی)

همایش: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

28) آسیب شناسی ژئوتوریسم در غارها: با نگاهی ویژه به غار چال نحجیر

همایش: بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی

 

 

29) پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های فرازنین - فامنین در برش شرقی کوه زرد، ناحیه زفره (غرب ایران مرکزی)

همایش: چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور. 1389؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

30) تحلیل محیط رسوبگذاری و تفکیک چرخه های رسوبی درجه سوم نهشته های دونین بالایی ناحیه زفره (برش غربی کوه زرد)

همایش: بیست و هشتمین گردهمایى علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: صبا صانعی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

 

31) تحلیل محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین بالایی در برش شرقی کوه زرد، ناحیه زفره (غرب ایران مرکزی)

همایش: بیست و هشتمین گردهمایى علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

32) ریز رخساره ها، تفسیر محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)

همایش: بیست و هشتمین گردهمایى علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام حیات داوودی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

33) ژئوشیمی ماسه سنگ های فرازنین در برش غربی کوه زرد (شمال شرق اصفهان)

همایش: بیست و هفتمین گردهمایى علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: صبا صانعی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

34) ژئوشیمی نهشته‌های دولومیتی پرمین در ناحیه چاهریسه شمال شرق اصفهان

همایش: چهارمین همایش تخصصی زمین‌شناسی شمال غرب کشور. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام حیات داوودی، حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

35) بازنگری مقطع تیپ سازند زرند بر اساس لیتواستراتیگرافی و بیو استراتیگرافی مهره داران

همایش: سومین همایش تخصصی زمین شناسی پیام نور. 1388؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

36) پتروگرافی و تحلیل رسوبگذاری توالی پرمین در ناحیه اسد آباد (جنوب شرق شهرضا)

همایش: یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 1387؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: کنگازیان عبدالحسین، اکبری محمدی امیر، حجازی سید حسن

 

37) محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی برش مرجع سازند نیور( سیلورین)، شرق ایران مرکزی

همایش: دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. 1387؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: لطف الهی ایمان، موسوی حرمی سید رضا، کنگازیان عبدالحسین، هایراپطیان واچیک، حجازی سید حسن

 

38) میکروفاسیس و محیط رسوبی رسوبات سنوزوئیک آغازین در منطقه نطنز (کوه دارهنه)

همایش: دوازدهمین همایش انجمن زمین سناسی ایران. 1387؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: صفایی جزی وحید، کنگازیان عبدالحسین، ناصحی احسان الله، حجازی سید حسن

 

39) پتروگرافی و محیط رسوبی نهشته های دونین بالایی در ناحیه باشی، شرق اردکان(ایران مرکزی)

همایش: اولین همایش زمین شناسی کاربردی. 1386؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: عبدالحسین کنگازیان، سید حسن حجازی

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/02
تعداد بازدید: 844
Powered by DorsaPortal