رئیس دانشگاه

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی: سیدحسن حجازی                                                                                                                       

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زمین شناسی

تاریخ تولد: 3 آذرماه 1357

وضعیت تاهل: متاهل

وضعیت فعلی: استادیار، گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

سوابق شغلی:

 • کارشناس مدعو آزمایشگاه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1381تا 1384
 • عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه زمین شناسی از سال 1384 تا کنون (تدریس دروس تخصصی کارشناسی زمین شناسی از سال 1384 و کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی از سال 1387 تا کنون در واحد اصفهان (خوراسگان))
 • عضو هیأت علمی مدعو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از سال 1394 تا کنون (تدریس در مقطع دکترای تحصصی)
 • مسئول فنی معادن در استان اصفهان از سال 1381 تاکنون

  

عضویت در مجامع و ارگان ها:

 • عضویت در انجمن زمین شناسی و رسوب شناسی ایران
 • عضویت در انجمن رسوب شناسان دنیا
 • عضویت در سازمان بسیج اساتید استان اصفهان
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان
 • عضویت در کارگروه تخصصی غارشناسی استان اصفهان
 

سوابق اجرایی:

 • دبیر علمی نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران، دی ماه 1393، اصفهان
 • رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1392 تا 1395
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1393 تا کنون
 • رئیس انجمن کواترنری ایران (نمایندگی مرکز کشور) از سال 1393 تا کنون
 • دبیر اجرایی اولین همایش انجمن کواترنری ایران، دی ماه 1394، اصفهان
 • مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از 1394 تا بهمن ماه  1396
 • دبیر کمیته توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی استان از سال 1394 تا بهمن ماه 1396
 

سوابق پژوهشی:

مقالات:


1) The morphology and development of Kalahroud Cave, Iran
Journal: International Journal of Speleology, 2016, Vol. 45 (3), 243-257
Authors: Shirin Bahadorinia, Sayed Hassan Hejazi, Alireza Nadimi, Derek Ford, and Karine Wainer
 
2) Ordovician of the Anarak Region: implications in understanding Early Palaeozoic history of Central Iran
Journal: Stratigraphy, 2015, Vol. 12 (2), 22-30.
Authors: Vachik Hairapetian, Mansoureh Ghobadi Pour, Leonid E. Popov, S. Hassan Hejazi, Lars E. Holmer, David Evans and Ali Sharafi

 

3) The Aghajari (Upper Fars) Formtion in the Folded Zagros Zone, Iran: Insights to Identify Facies, Architectural Elements, Fluvial Systems, Petrography and Provenance
Journal: ACTA GEOLOGICA SINICA, 2013, Vol. 87 (4), 1019-1031.
Authors: Mohammad Sahraeyan, Mohammad Bahrami, Sayed Hassan Hejazi
 
4) Depositional facies and geochemistry of the Kangan formation in the South Pars Field, Persian Gulf (Iran)
Journal: Carbonates Evaporites, 2013, Vol. 28, 297-307.
Authors: Sahar Mohammadi Dehcheshmehi, Mohammad H. Adabi, Sayed Hassan Hejazi

 

5) Soil and Sediments Microzonation for Evaluation of Site Effects on Earthquake Damages in Mobarakeh, Esfahan, Iran
Journal: Open Journal of Geology, 2012, Vol. 2, 213-228
Authors: Khalil Rezaei, Nasibeh Mumsaz, Hassan Hejazi, Reza Sarraf, Susan Norouz
 
6) Provenance of the Givetian-Frasnian sandstones in the Kuh-e-Tizi section (northeastern Kerman), Central Iran
Journal: Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, 2011 Vol. 20, No 81.
Authors: S. H. Hejazi, M. H. Adabi, S. R. Mousavi Harami
 
7) Early Silurian carbonate platform ostracods from Iran: a peri-Gondwanan fauna with strong Laurentian affinities
Journal: Gondwana Research 20, 2011.
Authors: Hairapetian, V., Mohibullah, M., Tilley, L.J., Williams, M., Miller, G.C., Afzal, J., Ghobadi Pour, M., Hejazi, S.H.

 

8) Mineralogy of speleothems in the Khass-e-tarash cave, northeastern Esfahan, Iran
Journal: Mineralogical Magazine, 2011, 75 (3), 1773.
Authors: F. Sabokkhiz, S. H. Hejazi, A. R. Nadimi and A. Abed Esfahani

 

 

9) میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی (سانتونین- ماستریشتین) در ناحیه کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان)

مجله: فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (پذیرش شده، زیر چاپ)

نویسنده‌ها: مجتبی محمد رفیعی، عبدالحسین کنگازیان، احسان ا.. ناصحی، سید حسن حجازی

 

10) سنگ چینه نگاری سازند وژنان (کربنیفر پسین- پرمین پیشین) در نواحی آباده - شهرضا بر پایه یافته های نوین

مجله: فصلنامه علوم زمین، سال بیست و پنجم، شماره 99: 3-10، بهار 1395

نویسنده‌ها: فریبا شیره زاده اصفهانی، نادر کهنسال قدیم وند، عبدالحسین کنگازیان، سیدحسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

11) تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش: با استفاده از روش پرولانگ

مجله: جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی (ISC)، سال 23، پیاپی 46، شماره 2: 69- 86، تابستان 1391.

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی، حسین مقدسین

 

12) تعیین محیط تشکیل سازند آغاجاری بر اساس رخساره های سنگی و عناصر ساختاری در برشی از جنوب خاوری سروستان، استان فارس

مجله: فصلنامه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سال هشتم، شماره 1: 64- 51، 1391

نویسنده‌ها: محمد صحرائیان، محمد بهرامی، سید حسن حجازی

 

13) پتروگرافی و ژئوشیمی توالی ماسه سنگی فرازنین در ناحیه زفره (شمال شرق اصفهان)

مجله: فصلنامه علمی- پژوهشی زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال ششم، شماره 21: 61- 73، پاییز 1390.

نویسنده‌ها: صبا صانعی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

14) محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگهای دونین بالایی ناحیه زفره (برش شرقی)، شمال شرقی اصفهان

مجله: فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست، سری 5، شماره 16، 39- 27، 1390

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

کتابهای در دست تهیه و ترجمه:
 • ترجمه کتاب Geoscience Laboratory
 • ترجمه کتاب Cave geology
 • گردآوری کتاب مبانی غارشناسی و نقش غارها در تعیین اقلیم دیرین

 

طرح های پژوهشی (برون دانشگاهی):


محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان منصوری استان خوزستان (در چاه های شماره 4 و63)

اعضا: توران علیزاده، سید حسن حجازی، بهمن سلیمانی

سازمان تصویب کننده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

1389 -1391

 

 

یکپارچه سازی نقشه های 1:100000 استان اصفهان بر اساس داده های رقومی

مدیرطرح: رامین ارفع نیا    همکاران طرح: واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

سازمان تصویب کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (هشتصد میلیون ریال)

1392 - 1393

 

 

تهیه سه برگه لایه زمین شناسی، نقشه زمین شناسی 1:25000 مناطق چاهریسه، پس آب بالا و زفره از برگه 1:250000 اصفهان

مدیرطرح: واچیک هایراپطیان    همکاران طرح: سید حسن حجازی، رامین ارفع نیا

سازمان تصویب کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اعتبار طرح: یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

 

1393 -  1396

تهیه سه برگه لایه زمین شناسی، نقشه زمین شناسی 1:25000 مناطق باقرآباد، خاصه تراش و جنبه از برگه 1:250000 کاشان

مدیرطرح: سید حسن حجازی    همکاران طرح: رامین ارفع نیا، واچیک هایراپطیان

سازمان تصویب کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اعتبار طرح: یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

1393 -   ....

طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی):


داده های ژئوکرونولوژی در زمین شناسی غار: مطالعه موردی بر روی غار کلهرود (شمال اصفهان)

اعضا: سید حسن حجازی، درک فورد، شیرین بهادری نیا

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

 

1392 - 1396

تحلیل میکروپالئونتولوژی و محیط رسوبی قدیمه سازند نیور (سیلورین) در جنوب غرب کاشمر، شمال شرق ایران مرکزی

اعضا: واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی، منصوره قبادی پور

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

1388 -1391

 

 

لیتواستراتیگرافی بخش دونین سازند زرند در مقطع تیپ، شمال شرق کرمان

اعضا: سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

1386 - 1389

 

 

میکروپالئونتولوژی و آنالیز محیط قدیمی سازند نیور (سیلورین) در کوه های درنجال، شرق ایران مرکزی

اعضا: واچیک هایراپطیان ، سید حسن حجازی

سازمان تصویب کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

1384 - 1387

 


برخی از مقالات ارائه شده در سمینار‌ها:

 1) The origin of clastic sediments in the Khase - Tarash Cave (northeastern Isfahan)
Conference: 25rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2017; (Oral)
Authors:Sayed Hassan Hejazi, Fatemeh Sbokkhiz, Shirin Bahadorinia
 
2) Hypogenic speleogenesis systems in central Iran
Conference: 34nd National & the 2st International Geosciences Congress, 2016; (Keynote Speaker)
Authors:Shirin Bahadorinia & Sayed Hassan Hejazi
 
3) Yekke cha Cave speleogenesis, East of Golpaygan, Iran
Conference: 23rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2015; (Oral)
Authors:Sayed Hassan Hejazi, Hamid Jamali, Maryam Molaei
 
4) Paleo environment reconstruction based on sedimentology investigations and dating analysis: case
study in Kalahroud cave, North of Esfahan, Iran
Conference: 23rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2015; (Oral)
Authors:Shirin Bahadorinia, Sayed Hassan Hejazi, Alireza Nadimi
 
5) Geological investigation on Doridan Cave (South east of Delijan)
Conference: 23rd International Karstological School “Classical Karst”, Postojna, Slovenia, 2015; (Poster)
Authors:Elham Derakhshan, Sayed Hassan Hejazi, Shirin Bahadorinia
 
 6) Formation and evolution mechanism of the Yekke-chah cave, northeastern Golpayegan
Conference: 32nd National & the 1st International Geosciences Congress, 2014; (Oral)
Authors: Hamid Jamali, Sayed Hassan Hejazi, Shirin Bahadorinia
 
7) Application of speleothem 's dating to interpretate cave 's sedimentation, case study on  Kalahroud cave, north of Esfahan
Conference: 32nd National & the 1st International Geosciences Congress, 2014; (Oral)
Authors: Sayed Hassan Hejazi, Shirin Bahadorinia, Derek Ford and Alireza Nadimi
 
8) An introduction to Kalahroud cave, north of Esfahan, Iran
Conference: 16th International Congress of Speleology, 2013; (Oral)
Authors: Shirin Bahadorinia, Sayed Hassan Hejazi, Alireza Nadimi and Derek Ford

9) Fluvial cyclicity from the sediments of the Aghajari Formation, folded Zagros zone
Conference: GV & Sediment Meeting, Germany. 2012; (Poster)
Authors: M. Sahraeyan, M. Bahrami & S. H. Hejazi
 
10) Sedimentology and sedimentary environments of terrigenous deposits of the Aghajari Formation in southest of Sarvestan, Fars province (Iran)
Conference: NCEG, Pakistan. 2012; (Oral)
Authors: M. Sahraeyan, M. Bahrami & S. H. Hejazi
 
11) Petrochemistry of Aghajari Formation sandstones in folded Zagros zone, Iran
Conference: NCEG, Pakistan. 2012; (Poster)
Authors: M. Sahraeyan, M. Bahrami & S. H. Hejazi
 
12) Provenance and tectonic setting of the Silurian sandstones from the Niur Formation, Anarak section, central Iran
Conference: 28th IAS Meeting of Sedimentology, Spain. 2011; (Poster)
Authors: R. Ameri, S.H. Hejazi & V. Hairapetian
 
13) Effects of post-depositional processes on the Upper Devonian carbonate rocks in the Kuh-e-Kaftari section, western Central Iran
Conference: EGU 2010. 2010; (Poster)
Authors: Sayed Hassan Hejazi ,Mohammad Hosein Adabi and Sayed Reza Moussavi Harami
 
14) Provenance of the Frasnian Sandstone in the Zefreh area,West of Central Iran Basin
Conference: EGU, Vienna 2010. 2010; (Poster)
Authors: Saba Sanei, Seyed Hassan Hejazi, Vachik Hairapetian and Iman Lotfollahi
 
15) Petrographic and geochemical analysis of the Givetian-Frasnian sandstones in the Kuh-e-Tizi section, southeastern Central Iran
Conference: European Geosciences Union, 2009 (EGU, 2009). 2009; (Poster)
Authors: S. H. Hejazi ,M. H. Adabi ,S. R. Moussavi Harami, K. Khosro Tehrani

 

 

15) ارزیابی سازند پابده در میدان نفتی اهواز از دیدگاه مقدار کل ماده آلی

همایش: نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سمیره مسرور ، سید حسن حجازی، احمد بتوندی، حسین رحیم پور بناب

 

16) ارزیابی سازند گورپی در میدان نفتی اهواز از دیدگاه مقدار کل کربن آلی

همایش: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سمیره مسرور ، سید حسن حجازی، حسین رحیم پور بناب

 

17) رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط تشکیل کنگلومرای بختیاری در ناحیه هفشجان (جنوب شهرکرد)

همایش: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سید حسن حجازی، عبدالحسین کنگازیان، سمیرا یردوانی

 

18) ارتباط پر شدگی های کانالی با تغییرات سطح تراز دریا و سکانس استراتیگرافی سازند بختیاری در جنوب غرب شهرکرد (برش فارسان)

همایش: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: عبدالحسین کنگازیان، سید حسن حجازی، زهرا طهماسبی

 

19) محیط رسوبی بخش پایینی توالی سازند بختیاری واقع در برش هفشجان، جنوب شهرکرد

همایش: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور. 1391؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: سمیرا یردوانی ، سید حسن حجازی، عبدالحسین کنگازیان

 

20) فرآیند دولومیتی شدن در توالی سیلورین جنوب شرق انارک، بلوک یزد، ایران مرکزی

همایش: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1390؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: راحیل عامری گلستان ، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

21)کانی شناسی اسپلوتم های غار خاصه تراش (شمال شرق اصفهان)

همایش: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1390؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز ، سید حسن حجازی، عباس عابد اصفهانی، علیرضا ندیمی

 

22) معرفی غار کلهرود و بررسی میزان پتانسیل این غار برای انجام مطالعات زمین شناسی

همایش: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: شیرین بهادری نیا ، سید حسن حجازی، آرش سهرابی، فاطمه سبک خیز

 

23) رخساره ها و محیط رسوبی سازند آغاجاری در جنوب خاوری سروستان، استان فارس

همایش: همایش ملی علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 1390؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: محمد صحراییان، محمد بهرامی، سید حسن حجازی

 

24) پتروگرافی ماسه سنگ های سیلورین بالایی در برش انارک، بلوک یزد (ایران مرکزی)

همایش: همایش ملی علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: راحیل عامری گلستان، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

25) بررسی پتانسیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش، شمال شرق اصفهان

همایش: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران. 1390؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی، علیرضا ندیمی، حسین معصومی

 

26) بررسی خصوصیات رسوب شناسی سطحی و زیر سطحی رسوبات دشت مبارکه در پدیده اثر ساختگاه

همایش: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی. 1390؛ (پوستر)

 

27) تکتونیک همزمان با رسوبگذاری در نهشته های فرازنین- فامنین در برش شرقی کوه زرد، ناحیه زفره (غرب ایران مرکزی)

همایش: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

28) آسیب شناسی ژئوتوریسم در غارها: با نگاهی ویژه به غار چال نحجیر

همایش: بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: فاطمه سبک خیز، سید حسن حجازی

 

 

29) پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های فرازنین - فامنین در برش شرقی کوه زرد، ناحیه زفره (غرب ایران مرکزی)

همایش: چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور. 1389؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

30) تحلیل محیط رسوبگذاری و تفکیک چرخه های رسوبی درجه سوم نهشته های دونین بالایی ناحیه زفره (برش غربی کوه زرد)

همایش: بیست و هشتمین گردهمایى علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: صبا صانعی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

 

31) تحلیل محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین بالایی در برش شرقی کوه زرد، ناحیه زفره (غرب ایران مرکزی)

همایش: بیست و هشتمین گردهمایى علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام غفاری، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی

 

32) ریز رخساره ها، تفسیر محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)

همایش: بیست و هشتمین گردهمایى علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام حیات داوودی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

33) ژئوشیمی ماسه سنگ های فرازنین در برش غربی کوه زرد (شمال شرق اصفهان)

همایش: بیست و هفتمین گردهمایى علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسى. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: صبا صانعی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

34) ژئوشیمی نهشته‌های دولومیتی پرمین در ناحیه چاهریسه شمال شرق اصفهان

همایش: چهارمین همایش تخصصی زمین‌شناسی شمال غرب کشور. 1389؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: الهام حیات داوودی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

35) بازنگری مقطع تیپ سازند زرند بر اساس لیتواستراتیگرافی و بیو استراتیگرافی مهره داران

همایش: سومین همایش تخصصی زمین شناسی پیام نور. 1388؛ (سخنرانی)

نویسنده‌ها: سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان

 

36) پتروگرافی و تحلیل رسوبگذاری توالی پرمین در ناحیه اسد آباد (جنوب شرق شهرضا)

همایش: یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 1387؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: کنگازیان عبدالحسین، اکبری محمدی امیر، سید حسن حجازی

 

37) محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی برش مرجع سازند نیور( سیلورین)، شرق ایران مرکزی

همایش: دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. 1387؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: لطف الهی ایمان، موسوی حرمی سید رضا، کنگازیان عبدالحسین، هایراپطیان واچیک، سید حسن حجازی

 

38) میکروفاسیس و محیط رسوبی رسوبات سنوزوئیک آغازین در منطقه نطنز (کوه دارهنه)

همایش: دوازدهمین همایش انجمن زمین سناسی ایران. 1387؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: صفایی جزی وحید، کنگازیان عبدالحسین، ناصحی احسان الله، سید حسن حجازی

 

39) پتروگرافی و محیط رسوبی نهشته های دونین بالایی در ناحیه باشی، شرق اردکان(ایران مرکزی)

همایش: اولین همایش زمین شناسی کاربردی. 1386؛ (پوستر)

نویسنده‌ها: عبدالحسین کنگازیان، سید حسن حجازی

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/05/09
تعداد بازدید: 9079
Powered by DorsaPortal