لیست کلاس های مجازی واحد - پاییز 1400


 
با توجه به برگزاری تمامی کلاس های آموزشی طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت علمی واحد به صورت آنلاین و اینترنتی، کلیه دانشجویان ملزم به حضور در کلاس های درسی می‌باشند.
 
بدیهی است حضور و غیاب دانشجویان توسط استاد مربوط به هر درس در زمان برگزاری انجام خواهد شد.
 
 
 
 
در صورت کلیک بر روی نام استاد
می توانید لیست کلاس های برگزار شده
بصورت آفلاین را مشاهده نمایید.
 
 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس کلاس

1

خانم صفیان

http://el2.dehaghan.ac.ir/saf/

2

خانم سبحانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/sbh/

3

خانم گلابی

http://el2.dehaghan.ac.ir/sga/

4

خانم قلیچ خانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/ghk/

5

خانم محمودی

http://el2.dehaghan.ac.ir/pm

6

خانم ساعدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/vsa/

 7 خانم شاهرخی  http://el2.dehaghan.ac.ir/ksh/

8

آقای معتمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/bmo/

9

آقای عمادزاده

http://el2.dehaghan.ac.ir/ke/

 10  آقای امین احمدی
 http://el2.dehaghan.ac.ir/aa/
 11  آقای عباس وطنخواه
 http://el2.dehaghan.ac.ir/av/
 
 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد

آدرس کلاس مجازی

1 آقای ابوالحسنی  http://el2.dehaghan.ac.ir/dab

2

زهره آقابابایی

http://el2.dehaghan.ac.ir/agh/

3

لیلا آقابابایی

http://el2.dehaghan.ac.ir/lgh/

4

رسول آقاداود

http://el2.dehaghan.ac.ir/ra/

5

سعید آقاسی

http://el2.dehaghan.ac.ir/dsa/

6

علی احمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/aah/

7

جواد استادمحمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/jom/

 8 بتول امین جعفری

http://el2.dehaghan.ac.ir/ba/

 9 وحید بابادی عکاشه
 http://el2.dehaghan.ac.ir/vb

10

اسماعیل باقری

http://el2.dehaghan.ac.ir/es/

11

مریم باقی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mb/

12 حامد برقی کار
 http://el2.dehaghan.ac.ir/hb
13

فروزان بکتاش

http://el2.dehaghan.ac.ir/fb/

14

خلیل بهرامی قصرچمی

http://el2.dehaghan.ac.ir/khb/

15 نرگس بهزادی فر
 http://el2.dehaghan.ac.ir/nbf

16

بابک بهفروز

http://el2.dehaghan.ac.ir/bhb/

17

شاپور بهیان

http://el2.dehaghan.ac.ir/shb/

18

امین پورصفر

http://el2.dehaghan.ac.ir/sa/

19

زهرا پورکرم دل

http://el2.dehaghan.ac.ir/zp/

20 عبداله تاکی
 http://el2.dehaghan.ac.ir/ta/

21

اصغر ترابی زیارتگاهی

http://el2.dehaghan.ac.ir/atz/

22

محمدعلی چیت ساز

http://el2.dehaghan.ac.ir/mch/

23

صدیقه حاتمی

http://el2.dehaghan.ac.ir/hs/

24

رقیه حجازی

http://el2.dehaghan.ac.ir/rhd/

25

ناصر حجازی

http://el2.dehaghan.ac.ir/nh/

26

حسین زاده شانه چی

http://el2.dehaghan.ac.ir/dsh/

27

منصور حقیقتیان

http://el2.dehaghan.ac.ir/mha/

28

علی خدابخشی

http://el2.dehaghan.ac.ir/akh/

29

کوروش خدابنده

http://el2.dehaghan.ac.ir/kda/

30

مهدی خدادادی پور

http://el2.dehaghan.ac.ir/mkh/

31

ناصر خداییان

http://el2.dehaghan.ac.ir/nk/

32

پیمان داوری

http://el2.dehaghan.ac.ir/pd/

33

محمدرضا داودی

http://el2.dehaghan.ac.ir/md/

34

زهرا دشت لعلی

http://el2.dehaghan.ac.ir/zda/

 35 محمدرضا دلوی http://el2.dehaghan.ac.ir/mda

36

مصطفی رجبی

37

محسن رضایی زاده

http://el2.dehaghan.ac.ir/mrz/

38

منصور رفیعی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mr/

39

علیرضا زمانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/az/

40

محمد سالکی فر

http://el2.dehaghan.ac.ir/msf/

41

مهدی سعادت نیا

http://el2.dehaghan.ac.ir/sad/

42

ایرج سلطانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/is/

 43 فضه سلطانی
http://el2.dehaghan.ac.ir/fs
44
رحمان سلیمان کیخایی
http://el2.dehaghan.ac.ir/rs

45

محمود شاهچراغی

http://el2.dehaghan.ac.ir/msh/

46

محمدرضا شریفی

http://el2.dehaghan.ac.ir/sha/

47

فرناز شیروانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/fsh/

48

علیرضا شیروانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/ash1/

49 اصغر صادقی

http://el2.dehaghan.ac.ir/asa/

50
فرزانه صفدریان http://el2.dehaghan.ac.ir/fsf

51

حمیدرضا ضیایی

http://el2.dehaghan.ac.ir/hz/

52

احمد رضا طالبی

http://el2.dehaghan.ac.ir/ata/

53

محمود عابدپور

http://el2.dehaghan.ac.ir/map/

54

رضا عاطفی

http://el2.dehaghan.ac.ir/rat/

55

عبدالمجید عبدالباقی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mab/

56

مهدیه عرفان

http://el2.dehaghan.ac.ir/me/

57

مهناز عضد

http://el2.dehaghan.ac.ir/maz/

58

اعظم فتحی زادان

http://el2.dehaghan.ac.ir/af/

59

مهدی فدایی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mf/

60

حمید فرد افشاری

http://el2.dehaghan.ac.ir/haf/

61

پریوش فهام آزاد

http://el2.dehaghan.ac.ir/pfa/

62

اکبر قربانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/gha/

63

حسین کریمی دلیگانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/hk/

64

عباس کریمی

http://el2.dehaghan.ac.ir/ak/

65

فرزاد کریمی

http://el2.dehaghan.ac.ir/fk

66

مهری کریمی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mk/

67

حمید کشاورز

http://el2.dehaghan.ac.ir/hke/

68

احمد رضا کیابد

http://el2.dehaghan.ac.ir/kia/

69

اصغر محمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/am/

70

شهرام محمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/shm/

71

طاهره محمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/tmh/

72

عباس محمدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/amo

73

مریم محمودی

http://el2.dehaghan.ac.ir/dmm/

74

محمدرضا مرادیان

http://el2.dehaghan.ac.ir/mo

75

محمد مشهدی زاده

http://el2.dehaghan.ac.ir/mmz/

 76 آقای مقامی
http://el2.dehaghan.ac.ir/mg/
 77 سارا ملاسعیدی
http://el2.dehaghan.ac.ir/sm/

78

معین منوچهری

http://el2.dehaghan.ac.ir/mmn/

79

امیرحسین موحدیان عطار

http://el2.dehaghan.ac.ir/ama/

80

علی مهدی فرد

http://el2.dehaghan.ac.ir/amf

81

سید مصطفی میربد

http://el2.dehaghan.ac.ir/smr/

82

پژمان ناظری

http://el2.dehaghan.ac.ir/pn/

83

محمد رضا نصیری نژاد

http://el2.dehaghan.ac.ir/mna/

84

اعظم نورا

http://el2.dehaghan.ac.ir/nora/

85

فاطمه نورشرق

http://el2.dehaghan.ac.ir/fn

86 زهرا نیکبخت
http://el2.dehaghan.ac.ir/zn/

87

حدیث ولیخانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/hv/

88

ماشاءاله ولیخانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mv/

89

علی هاشمیان فر

http://el2.dehaghan.ac.ir/ah/

90

امیر هرتمنی

http://el2.dehaghan.ac.ir/aho/

91

احمدرضا یزدانی

http://el2.dehaghan.ac.ir/ay/

92

احمدرضا یلمه ها

http://el2.dehaghan.ac.ir/ayh/

93

فاطمه یلمه

http://el2.dehaghan.ac.ir/fy/

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/22
تعداد بازدید: 35077
Powered by DorsaPortal