لیست کلاس های مجازی واحد

 
معاون دانشگاه به مهر خبر داد: ترم تحصیلی در دانشگاه آزاد حذف نمی شود 
جهت اطلاع از مشروح خبر اینجا کلیک کنید.
 
  
 

ردیف

نام استاد

آدرس کلاس مجازی

لینک های فعال

لیست تدریس استاد

1

ابوالحسنی محمدعلی

http://el.dehaghan.ac.ir/dab

ورود به کلاس

 

2

احمدی امین

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس

 

3

احمدی علی

http://el.dehaghan.ac.ir/aah

ورود به کلاس


4

استادمحمدی جواد

http://el.dehaghan.ac.ir/data2

ورود به کلاس


5

آقابابایی لیلا

http://el2.dehaghan.ac.ir/lgh

ورود به کلاس

ساعات تدریس

6

آقابابائی زهره

http://el.dehaghan.ac.ir/zah

ورود به کلاس

ساعات تدریس

7

آقاحسینی محمد حسن

http://el2.dehaghan.ac.ir/amh

ورود به کلاس

 

8

آقاداوود سید عبد الرسول

http://el.dehaghan.ac.ir/ma2

ورود به کلاس


9

آقاسی سعید

http://el.dehaghan.ac.ir/man3

ورود به کلاس

ساعات تدریس

10

باقری اسماعیل

http://el.dehaghan.ac.ir/deb

ورود به کلاس

 

11

باقی مریم

http://el2.dehaghan.ac.ir/mba

ورود به کلاس

ساعات تدریس

12

برقی کار حامد

http://el.dehaghan.ac.ir/hba

ورود به کلاس

ساعات تدریس

13

بهرامی قصرچمی خلیل

http://el.dehaghan.ac.ir/khb

ورود به کلاس


14

بهزادی فر نرگس

http://el2.dehaghan.ac.ir/nbf

ورود به کلاس


15

بهفروز بابک

http://el2.dehaghan.ac.ir/bhb

ورود به کلاس

ساعات تدریس

16

بهیان شاپور

http://el.dehaghan.ac.ir/dsb

ورود به کلاس

 

17

پورصفر امین

http://el2.dehaghan.ac.ir/sa

ورود به کلاس

ساعات تدریس

18

پور کرم زهرا السادات

http://el.dehaghan.ac.ir/zkd

ورود به کلاس


19

ترابی زیارتگاهی اصغر

http://el2.dehaghan.ac.ir/atz

ورود به کلاس

 

20

چیت ساز محمد علی

http://el.dehaghan.ac.ir/mch

ورود به کلاس

 

21

حجازی رقیه

http://el2.dehaghan.ac.ir/rhd

ورود به کلاس


22

حجازی سمیه

http://el.dehaghan.ac.ir/shd

ورود به کلاس


23

حجازی سید ناصر

http://el.dehaghan.ac.ir/dnh

ورود به کلاس

 

24

حسین زاده شانه چی غلامحسن

http://el2.dehaghan.ac.ir/dsh

ورود به کلاس


25

حقیقتیان منصور

http://el.dehaghan.ac.ir/dmh

ورود به کلاس

 

26

خدابخشی علی

http://el2.dehaghan.ac.ir/akh

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

27

خدابنده کوروش

http://el2.dehaghan.ac.ir/kda

ورود به کلاس


28

خدادادی پور مهدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mkh

ورود به کلاس

ساعات تدریس

29

خدائیان سید ناصر

http://el.dehaghan.ac.ir/khn

ورود به کلاس


30

داوری پریسا

http://el.dehaghan.ac.ir/pda

ورود به کلاس


31

داوری پیمان

http://el.dehaghan.ac.ir/dpd

ورود به کلاس

ساعات تدریس

32

داوودی سیدمحمدرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/smrd

ورود به کلاس

ساعات تدریس

33

دشت لعلی زهرا

http://el2.dehaghan.ac.ir/zda

ورود به کلاس


34

دلوی محمد رضا

http://el.dehaghan.ac.ir/mrd

ورود به کلاس

 

35

رضایی زاده محسن

http://el2.dehaghan.ac.ir/mrz

ورود به کلاس


36

رفیعی منصور

http://el.dehaghan.ac.ir/mra

ورود به کلاس


37

سالکی فر محمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/msf

ورود به کلاس

 

38

سترگ محمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/mst

ورود به کلاس

 

39

سعادت نیا سیدمهدی

http://el.dehaghan.ac.ir/sad

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

40

سلطانی ایرج

http://el.dehaghan.ac.ir/des

ورود به کلاس

 

41

شاهچراغی محمود

http://el.dehaghan.ac.ir/msh

ورود به کلاس


42

شاهرخی راضیه

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


43

شریفی محمدرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/mrsh

ورود به کلاس

ساعات تدریس

44

شیروانی علیرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/ash

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

45

شیروانی فرناز

http://el.dehaghan.ac.ir/fsh

ورود به کلاس


46

صالح عیسی محمود

http://el2.dehaghan.ac.ir/mse

ورود به کلاس

 

47

صفدریان فرزانه

http://el.dehaghan.ac.ir/fsa

ورود به کلاس


 48  صفیان http://el2.dehaghan.ac.ir/dsf
 ورود به کلاس
 

49

ضیائی حمیدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/hzy

ورود به کلاس


50

طالبی احمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/ata

ورود به کلاس


51

عابدپور محمود

http://el.dehaghan.ac.ir/map

ورود به کلاس

ساعات تدریس

52

عاطفی رضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/rat

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

53

عرفان مهدیه

http://el.dehaghan.ac.ir/mer

ورود به کلاس

 

54

عضد مهناز

http://el2.dehaghan.ac.ir/maz

ورود به کلاس

 

55

عمادزاده محمد کریم

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس

 

 56  فدایی مهدی
 http://el.dehaghan.ac.ir/daf  ورود به کلاس
 ساعات تدریس
 57  فردافشاری حمید

http://el2.dehaghan.ac.ir/haf

 ورود به کلاس  ساعات تدریس

58

فهام آزاد پریوش

http://el.dehaghan.ac.ir/fap

ورود به کلاس


59

قربانی اکبر

http://el2.dehaghan.ac.ir/gha

ورود به کلاس


60

قلیچ خانی شهره

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


61

کریمی ریزی عباس

http://el2.dehaghan.ac.ir/akr

ورود به کلاس

 

62

کریمی مهری

http://el.dehaghan.ac.ir/mkh

ورود به کلاس

 

 63 کشاورز حمید
http://el.dehaghan.ac.ir/dhk
 ورود به کلاس
 

64

کیابد احمد رضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/kia

ورود به کلاس

 

65

گلابی سهیلا

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


66

محمدی اصغر

http://el.dehaghan.ac.ir/asm

ورود به کلاس


 67 محمدی شهرام
http://el.dehaghan.ac.ir/shm
 ورود به کلاس
 

68

محمدی طاهره

http://el2.dehaghan.ac.ir/tmh

ورود به کلاس

 

69

محمودی اعظم

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


70

محمودی مریم

http://el.dehaghan.ac.ir/dmm

ورود به کلاس


71

مشهدی زاده محمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/mmz

ورود به کلاس

 

72

معتمدی بابک

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


73

منوچهری معین

http://el2.dehaghan.ac.ir/mmn

ورود به کلاس

 

74

مهدی فرد علی

http://el2.dehaghan.ac.ir/amf

ورود به کلاس


75

موحدیان عطار امیرحسین

http://el.dehaghan.ac.ir/amo

ورود به کلاس

ساعات تدریس
 76 موسوی زهرا
http://el.dehaghan.ac.ir/zmo
 ورود به کلاس
 

77

میربد سید مصطفی

http://el2.dehaghan.ac.ir/smr

ورود به کلاس


78

ناظری نائینی پژمان

http://el.dehaghan.ac.ir/naz

ورود به کلاس

ساعات تدریس

79

نصیری نژاد محمدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/mna

ورود به کلاس


80

نورا اعظم

http://el.dehaghan.ac.ir/dan

ورود به کلاس


81

هاشمیان فر علی

http://el.dehaghan.ac.ir/ahf

ورود به کلاس

 

82

هرتمنی امیر

http://el.dehaghan.ac.ir/amh

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

83

ولیخانی حدیث

http://el.dehaghan.ac.ir/mhv

ورود به کلاس


84

ولیخانی ماشااله

http://el.dehaghan.ac.ir/dmv

ورود به کلاس

 

85

یزدانی احمدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/ary

ورود به کلاس


86

یلمه فاطمه

http://el2.dehaghan.ac.ir/fyl

ورود به کلاس


 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/01/14
تعداد بازدید: 15919
Powered by DorsaPortal