معرفی
 
الف) تخلفات اخلاقی
1– استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع و نگهداری از جمله سیگار
2– اعتیاد یا وابستگی دارویی
3– تشکیل جلسه یا همکاری بری استعمال مواد مخدر
4– استفاده از ابزار قمار
5– پخش تصاویر و فیلم غیر اخلاقی از طریق گوشی همراه و ...
6– عدم پوشش اسلامی و استفاده از پوشش و آرایش غیر متعارف   
 
ب) تخلفات آموزشی و اداری
 
1 تا 5- ب: تقلب در امتحان:
مصادیق تقلب عبارت است از:
همراه داشتن کتاب ، جزوه ، برگه یادداشت ، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و ... (مگر با مجوز استاد مربوطه) - نوشتن اسم غیر واقعی روی برگ امتحانی ، ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالات ، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات ، خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحا ورقه و پاره کردن آن ، شرکت به جای دیگری در امتحان ، فرستادن دیگری به جای خود به جلسه.
6- ب: ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود :
1- 6- ب: اخلال یا ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه
2- 6- ب: اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه
3- 6- ب: عدم رعایت مقررات دانشگاه
4- 6- ب: عدم رعایت مقررات خوابگاه
5- 6- ب: دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق
7- ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت
1- 7- ب: ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی
2- 7- ب: ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی       
 ج) تخلفات سیاسی
1- ج: دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
1- 1- ج: عضویت در گروهک های غیر قانونی منحله(گروهک هایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد)
2- 1- ج: انجام اعمالی به نفع گروه های غیر قانونی منحله
3- ج: فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیر قانونی
4- ج: توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ...)
5- ج: ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/27
تعداد بازدید: 2308
Powered by DorsaPortal