دانشگاه های آزاد

ردیف نام دانشگاه استان وبگاه
ردیف نام دانشگاه استان وبگاه
۱. آکسفورد (انگلستان) برون مرزی www.auox.org.uk
۱۹۱. زاهد شهر فارس www.iauzahedshahr.ac.ir
۲. ابرکوه یزد www .abarkouhiau.ac.ir
۱۹۲. زاهدان سیستان و بلوچستان www.iauzah.ac.ir
۳. ابهر زنجان www abhariau.ac.ir
۱۹۳. زرقان فارس www.iauzarghan.ac.ir
۴. اراک مرکزی www .iau-arak.ac.ir
۱۹۴. زرند کرمان www.Iauzar.ac.ir
۵. اردبیل اردبیل www .iauardabil.ac.ir
۶. اردستان اصفهان www .iauard.ac.ir
۱۹۵. زرندیه مرکزی www.ziau.ac.ir
۷. اردکان یزد www .iauardakan.ac.ir
۱۹۶. زرین دشت فارس www.iauzarindasht.ac.ir
۸. اردل چهارمحال و بختیاری www.iauardal.ac.ir
۱۹۷. زنجان زنجان www .azu.ac.ir
۹. ارسنجان فارس www .iaua.ac.ir
۱۹۸. زواره اصفهان
۱۰. ارومیه آذربایجان غربی www .iaurmia.ac.ir
۱۹۹. زهک سیستان و بلوچستان
۱۱. استهبان فارس www .iauestahban.ac.ir
۲۰۰. ساری مازندران www.iausari.ac.ir
۱۲. اسدآباد مرکزی www.iauas.ac.ir
۲۰۱. سامن مرکزی www.sameniau.ac.ir
۱۳. اسفراین خراسان شمالی www.iauesf.ac.ir
۲۰۲. ساوه مرکزی www.iau-saveh.ac.ir
۱۴. اسکو آذربایجان شرقی www.iauosku.ac.ir
۲۰۳. سبزوار خراسان رضوی www.iaus.ac.ir
۱۵. اسلام آباد غرب کرمانشاه www.iau-ea.ac.ir
۲۰۴. سپیدان فارس www .iausepidan.ac.ir
۱۶. اسلامشهر تهران www iiauac.ir
۲۰۵. سراب آذربایجان شرقی www.iausa.ac.ir
۱۷. اشکذر یزد www .iauashkezar.ac.ir
۲۰۶. سراوان سیستان و بلوچستان www.iausaravan.ac.ir
۱۸. اصفهان(خوراسگان) اصفهان www.khuisf.ac.ir
۲۰۷. سرخس خراسان رضوی http://sarakhs.ac.ir
۱۹. اصلاندور اردبیل www.arastabar.ir
۲۰۸. سردشت آذربایجان غربی www.sardashtiau.ac.ir
۲۰. افغانستان برون مرزی http://www.iaukabul.ir
۲۰۹. سرعین اردبیل www.iausarein.ac.ir
۲۱. اقلید فارس www .iaueghlid.ac.ir
۲۱۰. سروستان فارس www.iausarv.ac.ir
۲۲. الیگودرز مرکزی www.iau-aligudarz.ac.ir
۲۱۱. سقز کردستان www.iausaghez.ac.ir
۲۳. امارات متحده عربی برون مرزی www iau.ae
۲۱۲. سلسله لرستان
۲۴. امیدیه خوزستان www.iauo.ac.ir
۲۱۳. سلماس آذربایجان غربی www.IAUsalmas.ac.ir
۲۵. انار کرمان www.anariau.ac.ir
۲۱۴. سمنان سمنان www .semnaniau.ac.ir
۲۶. اندیشمک خوزستان www .iauandimeshk.ac.ir
۲۱۵. سمیرم اصفهان www iausemirom.ac.ir
۲۷. انگوت اردبیل www.iauangut.ac.ir
۲۱۶. سنقر وکلیائی کرمانشاه www.iausak.ac.ir
۲۸. اوز فارس www.iauevaz.ac.ir
۲۱۷. سنندج کردستان www.iausanandaj.ac.ir
۲۹. اهر آذربایجان شرقی www .iau-ahar.ac.ir
۲۱۸. سوادکوه مازندران www.iausk.ac.ir
۳۰. اهرم بوشهر www.iauahram.ac.ir
۲۱۹. سوسنگرد خوزستان www.siau.ac.ir
۳۱. اهواز خوزستان www.iauahvaz.ac.ir
۲۲۰. سیاهیکل گیلان http://iausiyahkal.ac.ir
۳۲. ایذه خوزستان www.izehiau.ac.ir
۲۲۱. سیرجان کرمان www.iausirjan.ac.ir
۳۳. ایرانشهر سیستان و بلوچستان www.iauiranshahr.ac.ir
۲۲۲. سیریک هرمزگان www.iausirik.ac.ir
۳۴. ایلخچی آذربایجان شرقی www.iauil.ac.ir
۲۲۳. شادگان خوزستان www .iaushadegan.ac.ir
۳۵. ایوان غرب ایلام www.iaueygh.ac.ir
۲۲۴. شال قزوین www.shaliau.ac.ir
۳۶. ایوانکی سمنان www.iau-eyvanekey.ac.ir
۲۲۵. شاهرود سمنان www.iau-Shahrood.ac.ir
۳۷. ایلام ایلام www.ilam-iau.ac.ir
۲۲۶. شاهین دژ آذربایجان غربی www.iaushahindezh.ac.ir
۳۸. آباد مغان
www .iaupmogan.ac.ir
۲۲۷. شاهین شهر اصفهان www.iaushsh.ac.ir
۳۹. آبادان خوزستان www .iauabadan.ac.ir
۲۲۸. شبستر آذربایجان شرقی www.iaushab.ac.ir
۴۰. آباده فارس www.iauabadeh.ac.ir
۲۲۹. ششده و قره بلاغ فارس www.iausheshdeh.ac.ir
۴۱. آباده طشک فارس

۲۳۰. شوش خوزستان www.iaushush.ac.ir
۴۲. آبدانان ایلام www.iauabdanan.ac.ir
۲۳۱. شوشتر خوزستان www.iau-shoushtar.ac.ir
۴۳. آذرشهر آذربایجان شرقی www.iauazar.ac.ir
۲۳۲. شهر مجلسی اصفهان www.iaumajlesi.ac.ir
۴۴. آران و بیدگل اصفهان www.iauaranbidgol.ac.ir
۲۳۳. شهربابک کرمان www.shahrbabakiau.ac.ir
۴۵. آزادشهر گلستان www.iauaz.ac.ir
۲۳۴. شهرری تهران www.iausr.ac.ir
۴۶. آستارا گبلان www .iau-astara.ac.ir
۲۳۵. شهرضا اصفهان www.iaush.ac.ir
۴۷. آستانه گیلان

۲۳۶. شهرقدس تهران www.qodsiau.ac.ir
۴۸. آستانه مرکزی www.asaiau.ir
۲۳۷. شهرکرد چهارمحال و بختیاری www.iaushk.ac.ir
۴۹. آستانه اشرفیه گیلان www.asaiau.ir
۲۳۸. شهریار تهران www shriau.ac.ir
۵۰. آشتیان مرکزی www .aiau.ac.ir
۲۳۹. شهمیرزاد سمنان http://shahmirzaddfiau.ac.ir
۵۱. آق قلا گلستان www.aqqalaiau.ac.ir
۲۴۰. شیراز فارس www.iaushiraz.ac.ir
۵۲. آیت الله آملی مازندران www .iauamol.ac.ir
۲۴۱. شیرگاه مازندران www.iaushirgah.ac.ir
۵۳. بابل مازندران www .baboliau.ac.ir
۲۴۲. شیروان خراسان شمالی www .iau-shirvan.ac.ir
۵۴. بادرود اصفهان www.badroudiau.ac.ir
۲۴۳. صحنه کرمانشاه www.sahnehiau.ac.ir
۵۵. باسمنج آذربایجان شرقی

۲۴۴. صفادشت تهران www.safadashtiau.ac.ir
۵۶. باغملک خوزستان www iaubaghmalek.ac.ir
۲۴۵. صفاشهر فارس www.iausafashahr.ac.ir
۵۷. بافت کرمان www iaubaft.ac.ir
۲۴۶. صوفیان آذربایجان شرقی www.sofianiau.ac.ir
۵۸. بافق یزد www .bafgh-iau.ac.ir
۲۴۷. صومعه سرا گیلان www.sowmesaraiau.ac.ir
۵۹. بانه کردستان www.iaubaneh.ac.ir
۲۴۸. طالقان البرز www.taleghaniau.ac.ir
۶۰. بجستان خراسان رضوی www.iaubajestan.ir
۲۴۹. طبس خراسان جنوبی www.iau-tabas.ac.ir
۶۱. بجنورد خراسان شمالی www .bojnourdiau.ac.ir
۲۵۰. عجب شیر آذربایجان شرقی www.ajabshiriau.ac.ir
۶۲. بردسکن خراسان رضوی www.iaubc.ac.ir
۲۵۱. علامرودشت فارس www.iaualamarvdasht.ac.ir
۶۳. بردسیر کرمان www .bardsiriau.ac.ir
۲۵۲. علی آباد کتول گلستان www.aliabadiau.ac.ir
۶۴. بروجرد مرکزی www.iaub.ac.ir
۲۵۳. فارسان چهارمحال و بختیاری www.iaufarsan.ac.ir
۶۵. بروجن چهارمحال و بختیاری www.iauboroujen.ac.ir
۲۵۴. فراشبند فارس www.farashband-iau.ac.ir
۶۶. بستان آباد آذربایجان شرقی www.iaubos.ac.ir
۲۵۵. فراهان مرکزی www.iau-farahan.ac.ir
۶۷. بستک هرمزگان www.Bastakiau.ac.ir
۲۵۶. فردوس خراسان رضوی www.ferdowsiau.ac.ir
۶۸. بشاگرد هرمزگان

۲۵۷. فریدن اصفهان www.reg.iaufr.ac.ir
۶۹. بم کرمان www.iaubam.ac.ir
۲۵۸. فریمان خراسان رضوی www.fiau.ac.ir
۷۰. بناب آذربایجان شرقی www .bonabiau.ac.ir
۲۵۹. فسا فارس www.iaufasa.ac.ir
۷۱. بندر انزلی گبلان www.Bandaranzaliiau.ac.ir
۲۶۰. فلاورجان اصفهان www.iaufala.ac.ir
۷۲. بندر ترکمن گلستان

۲۶۱. فومن و شفت گیلان www.fshiau.ac.ir/Default.aspx
۷۳. بندر جاسک هرمزگان www.jaskiau.ac.ir
۲۶۲. فیروزآباد فارس www.iauf.ac.ir
۷۴. بندر خمیر هرمزگان www.iaubkh.ir
۲۶۳. فیروزکوه تهران www.iaufb.ac.ir
۷۵. بندر دیر بوشهر http://iaudayyer.ac.ir
۲۶۴. قاینات خراسان جنوبی www.iau-qaenat.ac.ir
۷۶. بندر عباس هرمزگان www .iauba.ac.ir
۲۶۵. قائم شهر مازندران www.ghaemshahriau.ac.ir
۷۷. بندر کنگان بوشهر www kanganiau.ac.ir
۲۶۶. قروه کردستان www.iaughorveh.ac.ir
۷۸. بندر گز گلستان www .bandargaziau.ac.ir
۲۶۷. قره ضیاالدین آذربایجان غربی www.iaughz.ac.ir
۷۹. بندر گناوه بوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
۲۶۸. قزوین قزوین www.qiau.ac.ir
۸۰. بندر لنگه هرمزگان www .iaubl.ac.ir
۲۶۹. قشم هرمزگان www.iauqeshm.ac.ir
۸۱. بواناب فارس

۲۷۰. قصر شیرین کرمانشاه http://www.iau.ghasr.com
۸۲. بوشهر بوشهر www .iaubushehr.ac.ir
۲۷۲. قم قم www .qom-iau.ac.ir
۸۳. بوکان آذربایجان غربی www .iau-boukan.ac.ir
۲۷۳. قوچان خراسان رضوی www.iauq.ac.ir
۸۴. بومهن تهران www.m۸.azad.ac.ir
۲۷۴. قیروکارزین فارس www.iaughirokarzin.ac.ir
۸۵. بوئین زهرا قزوین www.buiniau.ac.ir
۲۷۵. کازرون فارس www.Kau.ac.ir
۸۶. بهاباد یزد www.bahabadiau.ac.ir
۲۷۶. کاشان اصفهان www .iaukashan.ac.ir
۸۷. بهار مرکزی www.iaubah.ac.ir
۲۷۷. کاشمر خراسان رضوی www.iaukashmar.ac.ir
۸۸. بهبهان خوزستان www .behbahaniau.ac.ir
۲۷۸. کبودرآهنگ مرکزی www.iauka.ac.ir
۸۹. بهرمان کرمان

۲۷۹. کرج البرز www.kiau.ac.ir
۹۰. بهشهر مازندران www.iaubs.ac.ir
۲۸۰. کرد کوی گلستان www.kordkuy.iau.ac.ir
۹۱. بیجار کردستان www.iaubijar.ac.ir
۲۸۱. کرمان کرمان www.Iauk.ac.ir
۹۲. بیضا فارس فارس www.biau.ac.ir
۲۸۲. کرمانشاه کرمانشاه www.iauksh.ac.ir
۹۳. بیله سوار مغان اردبیل www.iaubsm.ac.ir
۲۸۳. کلاله گلستان
۹۴. بین الملل خلیج فارس خوزستان www iaupg.ir
۲۸۴. کلیبر آذربایجان شرقی www .iau-kaleybar.ac.ir
۹۵. بین المللی بندر انزلی گیلان http://intbaiau.ac.ir
۲۸۵. کمیجان مرکزی www.komijaniau.ac.ir
۹۶. بین المللی جلفا آذربایجان شرقی www.iauj.ac.ir
۲۸۶. کنگان کرمانشاه www.kanganiau.ac.ir
۹۷. بین المللی قشم هرمزگان www.iau-qeshmint.ac.ir
۲۸۷. کنگاور کرمانشاه www.iaukangavar.ac.ir
۹۸. بین المللی کیش هرمزگان www.Iaukish.ir
۲۸۸. کوار فارس www.kavariau.ac.ir
۹۹. بیرجند خراسان جنوبی www .iaubir.ac.ir
۲۸۹. کوهبنان کرمان www.iaukoohbanan.ac.i
۱۰۰. پارس آباد مغان اردبیل www.iaupmogan.ac.ir
۲۹۰. کوهدشت مرکزی www.iaukoohdasht.ir
۱۰۱. پارسیان هرمزگان www.parsianiau.ac.ir
۳۰۰. کهنوج کرمان www .kahnoojiau.ac.ir
۱۰۲. پردیس تهران www.Pardisiau.ac.ir
۳۰۱. گالیکش گلستان www.galikeshiau.ac.ir
۱۰۳. پرند تهران www piau.ac.ir
۳۰۲. گتوند خوزستان http://iaugotvand.blagfa.com
۱۰۴. پیرانشهر آذربایجان غربی www.piranshahr-iau.ac.ir
۳۰۳. گچساران کهکیلویه و بویر احمد www.iaug.ac.ir
۱۰۵. تاکستان قزوین www .tiau.ac.ir
۳۰۴. گراش فارس www.iaugerash.ac.ir
۱۰۶. تالش گبلان www.iautalesh.ac.ir
۳۰۵. گرگان گلستان www .gorganiau.ac.ir
۱۰۷. تایباد خراسان رضوی www.taybad.ac.ir
۳۰۶. گرمسار سمنان www.iau-garmsar.ac.ir
۱۰۸. تبریز آذربایجان شرقی www .iaut.ac.ir
۳۰۷. گرمی اردبیل www.iaugermi.ac.ir
۱۰۹. تربت جام خراسان رضوی www .iautj.ac.ir
۳۰۸. گلبهار خراسان رضوی
۱۱۰. تربت حیدریه خراسان رضوی www.torbath.ac.ir
۳۰۹. گلپایگان اصفهان www.giau.ac.ir
۱۱۱. ترکمانچای آذربایجان شرقی

۳۱۰. گمیشان گلستان www.gmniau.ac.ir
۱۱۲. تسوج آذربایجان شرقی www.iau-tasouj.ac.ir
۳۱۱. گناباد خراسان رضوی www .iau-gonabad.ac.ir
۱۱۳. تفت یزد www taftiau.ac.ir
۳۱۲. گناوه بوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
۱۱۴. تفرش مرکزی www .iautb.ac.ir
۳۱۳. گنبد کاووس گلستان www.gonbadiau.ac.ir
۱۱۵. تکاب آذربایجان غربی www.unvtakab.ir
۳۱۴. گوگان آذربایجان شرقی www.iaugowgan.ac.ir
۱۱۶. تنکابن مازندران www.tonekaboniau.ac.ir
۳۱۵. گیلان غرب کرمانشاه www .iauggh.ac.ir
۱۱۷. تویسرکان مرکزی www.toyserkaniau.ac.ir
۳۱۶. لارستان فارس www.iaularestan.ac.ir
۱۱۸. تهران الکترونیکی تهران www.iauec.ac.ir
۳۱۷. لامرد فارس www.iaulamerd.ac.ir
۱۱۹. تهران پزشکی تهران www.iautmu.ac.ir
۳۱۸. لاهیجان گیلان www .liau.ac.ir
۱۲۰. تهران جنوب تهران www.azad.ac.ir
۳۱۹. لشت نشا و زیبا کنار گیلان
۱۲۱. تهران دندانپزشکی تهران www.dentaliau.ac.ir
۳۲۰. لنجان اصفهان www.iauln.ac.ir
۱۲۲. تهران شرق (قیام دشت) تهران www .qdiau.ac.ir
۳۲۱. لنگرود گیلان www.iaul.ac.ir
۱۲۳. تهران شمال تهران www .iau-tnb.ac.ir
۳۲۲. ماسال گیلان
۱۲۴. تهران علوم تحقیقات تهران www.srbiau.ac.ir
۳۲۳. ماکو آذربایجان غربی www .iaumaku.ac.ir
۱۲۵. تهران علوم دارویی تهران www.iaups.ac.ir
۳۲۴. ماهان کرمان
۱۲۶. تهران غرب(سما) تهران www.wtiau.ac.ir
۳۲۵. ماهشهر خوزستان www.mhriau.ac.ir
۱۲۷. تهران مرکزی تهران www .iauctb.ac.ir
۳۲۶. ماهنشان زنجان www.azad-mahneshan.ir
۱۲۸. تیران اصفهان www .iautiran.ac.ir
۳۲۷. مبارکه اصفهان www.mau.ac.ir
۱۲۹. جاجرم خراسان شمالی www.jajarmiau.ac.ir
۳۲۸. محلات مرکزی www.iaumahallat.ac.ir
۱۳۰. جاسب مرکزی www.Iaujasb.ac.ir
۳۲۹. محمودآباد مازندران www .iaumah.ac.ir
۱۳۱. جزیره هرمز هرمزگان www.Iauhormoz.ac.ir
۳۳۰. مراغه آذربایجان شرقی www.iau-maragheh.ac.ir
۱۳۲. جلفا آذربایجان شرقی www.iauj.ac.ir
۳۳۱. مرند آذربایجان شرقی www.marandiau.ac.ir
۱۳۳. جم بوشهر www.jamiau.ac.ir
۳۳۲. مرودشت فارس www .miau.ac.ir
۱۳۴. جناح هرمزگان

۳۳۳. مریوان کردستان www iaumarivan.ac.ir
۱۳۵. جوشقان قالی اصفهان www.jau.blogfa.com
۳۳۴. مسجد سلیمان خوزستان www.iaumis.ac.ir
۱۳۶. جویبار مازندران www.jouybariau.ac.ir
۳۳۵. مشکین شهر اردبیل www.meshkin-iau.ac.ir
۱۳۷. جوین خراسان رضوی www.Iau-jovein.ac.ir
۳۳۶. مشهد خراسان رضوی www.mshdiau.ac.ir
۱۳۸. جهرم فارس www jia.ac.ir
۳۳۷. ملارد تهران www.iaumalard.ac.ir
۱۳۹. جیرفت کرمان www.iauji.ac.ir
۳۳۸. ملایر مرکزی www.iau-malayer.ac.ir
۱۴۰. چابهار سیستان و بلوچستان www iauch.ir
۳۳۹. ملکان آذربایجان شرقی www.malekaniau.ac.ir
۱۴۱. چالدران آذربایجان غربی

۳۴۰. ممقان آذربایجان شرقی www.iaumamaghan.ac.ir
۱۴۲. چالوس مازندران www.iauc.ac.ir
۳۴۱. مهاباد آذربایجان غربی www.iau-mahabad.ac.ir
۱۴۳. حاجی آباد هرمزگان www.iauha.ac.ir
۳۴۲. مهاجران مرکزی www .iaumohajeran.ac.ir
۱۴۴. خاتم یزد www.iaukhatam.ac.ir
۳۴۳. مهدی شهر سمنان www.msh-iau.ac.ir
۱۴۵. خارک هرمزگان www.iaukharg.ac.ir
۳۴۴. مهران ایلام
۱۴۶. خاروانا آذربایجان شرقی www.kharvana.marandiau.ac.ir
۳۴۵. مهربان آذربایجان شرقی www.iaumehrban.ac.ir
۱۴۷. خاش سیستان و بلوچستان www iaukhash.ac.ir
۳۴۶. مهردشت (دهق) اصفهان www.iaudehagh.ac.ir
۱۴۸. خامنه آذربایجان شرقی www.khamenehiau.ac.ir
۳۴۷. مهریز یزد www.iaumehriz.ac.ir
۱۴۹. خدا آفرین آذربایجان شرقی

۳۴۸. میاندوآب آذربایجان غربی www.iaum.ac.ir
۱۵۰. خدابنده زنجان www.khiau.ac.ir
۳۴۹. میانه آذربایجان شرقی www.m-iau.ac.ir
۱۵۱. خرامه فارس

۳۵۰. میبد یزد www.maybodiau.ac.ir
۱۵۲. خرم آباد مرکزی www.khoiau.ac.ir
۳۵۱. میمند فارس www.meymandiau.ac.ir
۱۵۳. خرمشهر خوزستان www.Iaukho.ac.ir
۳۵۲. میمه اصفهان www.iaumeymeh.ac.ir
۱۵۴. خسروشهر آذربایجان شرقی

۳۵۳. میناب هرمزگان www.iauminab.ac.ir
۱۵۵. خفر فارس www.iaukhafr.ac.ir
۳۵۴. مینودشت گلستان www.minoodashtau.ac.ir
۱۵۶. خلخال اردبیل www.Aukh.ac.ir
۳۵۵. نائین اصفهان www.naeiniau.ac.ir
۱۵۷. خمین مرکزی www .iaukhomein.ac.ir
۳۵۶. نجف آباد اصفهان www.iaun.ac.ir
۱۵۸. خمینی شهر اصفهان www.iaukhsh.ac.ir
۳۵۷. نراق مرکزی www.iau-naragh.ac.ir
۱۵۹. خنج فارس www.iaukhonj.ac.ir
۳۵۸. نطنز اصفهان www.natanziau.ac.ir
۱۶۰. خوانسار اصفهان www.khansariau.ac.ir
۳۵۹. نظرآباد البزز www.Naiau.ac.ir
۱۶۱. خورموج بوشهر www.iaukh.ac.ir
۳۶۰. نقده آذربایجان غربی www.iauna.ac.ir
۱۶۲. خوی آذربایجان غربی www .iaukhoy.ac.ir
۳۶۱. نکا مازندران www.iauneka.ac.ir
۱۶۳. داراب فارس www.Iaudarab.ac.ir
۳۶۲. نور مازندران www.iaunour.ac.ir
۱۶۴. داریون فارس www.iaudariun.ac.ir
۳۶۳. نورآباد ممسنی فارس www.mamasaniiau.ac.ir
۱۶۵. دامغان سمنان www .damghaniau.ac.ir
۳۶۴. نوشهر مازندران www.iauns.ac.ir
۱۶۶. درگز خراسان رضوی www .d-iau.ac.ir
۳۶۵. نهاوند مرکزی www.nahavandiau.ac.ir
۱۶۷. دره شهر ایلام www.iau-dar.ir
۳۶۶. نهبدان خراسان جنوبی www.iauneh.ac.ir
۱۶۸. دزفول خوزستان www.iaud.ac.ir
۳۶۷. نی ریز فارس www.Iauneyriz.ac.ir
۱۶۹. دشتستان بوشهر www.diau.ac.ir
۳۶۸. نیر اردبیل
۱۷۰. دلوار بوشهر

۳۶۹. نیشابور خراسان رضوی www.iau-Neyshabur.ac.ir
۱۷۱. دلفان لرستان

۳۷۰. نیک آباد اصفهان www.iaunikabad.ac.ir
۱۷۲. دلیجان مرکزی www.iau-delijan.ac.ir
۳۷۱. نیک شهر سیستان و بلوچستان www .nikshahriau.ac.ir
۱۷۳. دماوند تهران www.damavandiau.ac.ir
۳۷۲. ورامین (پیشوا) تهران www.iauvaramin.ac.ir
۱۷۴. دورود مرکزی www.iau-doroud.ac.ir
۳۷۳. ورزقان آذربایجان شرقی www.iauv.ac.ir
۱۷۵. دولت آباد اصفهان www .iaudolatabad.ac.ir
۳۷۴. هادیشهر آذربایجان شرقی www.iauhadishahr.ac.ir
۱۷۶. دهاقان اصفهان www .dehaghan.ac.ir
۳۷۵. هرسین کرمانشاه http://iauharsin.ac.ir
۱۷۷. دهدشت کهکیلویه و بویر احمد www.iaudehdasht.ac.ir
۳۷۶. هرمز هرمزگان www .iauhormoz.ac.ir
۱۷۸. دهلران ایلام www.iaudehloran.ac.ir
۳۷۷. هرند اصفهان www.harandiau.ac.ir
۱۷۹. رامسر مازندران www.iauramsar.ac.ir
۳۷۸. هریس آذربایجان شرقی www .herisiau.ac.ir
۱۸۰. رامهرمز خوزستان www iauramhormoz.ac.ir
۳۷۹. هشتچین اردبیل
۱۸۱. رباط کریم تهران www.rkiau.ac.ir
۳۸۰. هشترود آذربایجان شرقی www hashtroodiau.ac.ir
۱۸۲. رزن همدان

۳۸۱. هشتگرد البرز www.hiau.ac.ir
۱۸۳. رشت گبلان www.iaurasht.ac.ir
۳۸۲. همدان مرکزی www .iauh.ac.ir
۱۸۴. رفسنجان کرمان www.iaurafsanjan.ac.ir
۳۸۳. هندیجان خوزستان WWW.IAUHENDIJAN.AC.IR
۱۸۵. روانسر کرمانشاه www.iaurvs.ac.ir
۳۸۴. هیدج زنجان www.iau-hidaj.ac.ir
۱۸۶. رودان هرمزگان WWW.Roudaniau.ac.ir
۳۸۵. یاسوج کهکیلویه و بویر احمد www.iauyasooj.ac.ir
۱۸۷. رودبار گبلان www.iauRoodbar.ac.ir
۳۸۶. یزد یزد www .iauyazd.ac.ir
۱۸۸. رودسر و املش گیلان www raiau.ac.ir
۱۸۹. رودهن تهران www .riau.ac.ir
۱۹۰. زابل سیستان و بلوچستان www .iauzabol.ac.ir
تاریخ به روزرسانی:
1397/02/26
تعداد بازدید:
5377
Powered by DorsaPortal