تماس با حوزه پژوهش و فناوری

 

 
شماره تلفن‌های مستقیم و داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 

 
 حوزه پژوهش و فناوری
 

 مدیر پژوهشی

53337311

2041

 امور پایان‌نامه‌ها

53337318

2042

 باشگاه پژوهشگران جوان

53337927

2043

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه


2044

 سالن نشریات کتابخانه مرکزی


2047

 امانات خواهران کتابخانه مرکزی


2048

 امانات برادران کتابخانه مرکزی


2049

 تایپ پژوهشی


2050

 فهرست نویسی


2051

 سالن اجلاس


2052

 بخش اداری حوزه پژوهشی


2053

 آبدارخانه حوزه پژوهشی


2054

 سالن دفاعیه شهید مطهری (دانشکده علوم انسانی)


2055

 انجمن بانکداری و صنایع


2056

 انجمن مدیریت بیمه و علوم اجتماعی


2057

 انجمن ادبیات فارسی و کامییوتر


2058

 
 

 فصلنامه ها 
 

فصلنامه پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری سرکار خانم ملا سعیدی

53337313

2201

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/27
تعداد بازدید: 88
Powered by DorsaPortal