مراحل صدور مدرک تحصیلی، تاییدیه و ریز نمرات

 

الف ) صدور گواهی نامه موقت :

پس از تسویه حساب و تحویل پرونده تحصیلی به اداره فارغ التحصیلان و بررسی های لازم , در صورت کامل بودن محتویات پرونده ، اداره فارغ التحصیلان نسبت به صدور گواهی نامه موقت اقدام و جهت تأئید نهائی به حوزه ریاست  ارسال می نماید . بعد از امضاهای مجاز و ممهور شدن به مهر دانشگاه به قسمت تحویل مدرک اعاده می شود ، پس از این دانشجویان می توانند با ارائه برگه کارت پایان خدمت (جهت برادران ) و کارت شناسایی ( برای خواهران ) مدرک موقت خود را شخصاً تحویل بگیرند .

 

ب ) صدور دانشنامه پایان تحصیلات :

از آن جایی که  گواهینامه موقت تحصیلی صرفاً 6 ماه اعتبار دارد و دانشنامه پایان تحصیلات باید به تایید و امضا بالاترین مقام سازمان مرکزی دانشگاه برسد ، کارشناسان  اداره فارغ التحصیلان اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم های تعریف شده و بر روی CD همراه با دانشنامه اختصاصی دانشجو به صورت محموله به سازمان مرکزی ارسال می کنند . پس از سیر مراحل قانونی و ثبت در اداره کل فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ، دانشنامه ها به واحد عودت تا به دانشجو تحویل گردد .

لازم به ذکر است تا زمانی که فارغ التحصیلان واحد وام دانشجوئی داشته باشند نمی توانند دانشنامه یا ریز نمرات دریافت نمایند و گواهینامه موقت آنها وام دار صادر می شود.

 
ذکر این نکته ضروری است که دانشجویان با برگشت دادن گواهینامه موقت (به شرط تسویه کلیه وام ها) می توانند دانشنامه خود را تحویل بگیرند .

 

ج ) صدور ریز نمرات :

فارغ التحصیلان پس از دریافت دانشنامه، می توانند با پرداخت مبلغ 500000 (پانصد هزار) ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه فیش بانکی، ریز نمرات خود را درخواست نمایند. ریز نمرات جهت تایید به سازمان مرکزی ارسال گردیده و پس از تایید سازمان مرکزی، به قسمت تحویل مدرک اعاده میشود و فارغ التحصیلان محترم می توانند با ارائه کارت شناسایی ریزنمرات خود را تحویل بگیرند.

 

د ) پاسخ به استعلام :

معمولاً دستگاه های داخل کشور همزمان با انجام مراحل استخدامی و گزینش افراد تاییدیه مدرک تحصیلی و در صورت نیاز ریزنمرات تحصیلی را از محل صادر کننده مدرک استعلام می نمایند . اداره فارغ التحصیلان به استعلام هایی که از ارگان ها و نهاد های سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان دریافت کرده ،بصورت محرمانه پاسخ می دهد  . لازم به ذکر است که تاییدیه تحصیلی صرفاً برای محل استعلام کننده اعتبار دارد و در صورت عدم نیاز باید به واحد دانشگاهی عودت دهد .

 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/10
تعداد بازدید: 431
Powered by DorsaPortal