شرایط صدور مدرک تحصیلی المثنی

1- نشر آگهی مفقودی در روزنامه های کثیر الانتشار در 3 نوبت به فاصله هر کدام 14 روز و تحویل 2 نسخه از هر روزنامه به اداره فارغ التحصیلان ( متن آگهی باید مطابق با فرمهای ارائه شده از طرف اداره فارغ التحصیلان باشد.)
2- فرم استشهاد محلی و امضاء توسط 3 نفر که یکی از آنها را دفترخانه اسناد رسمی تایید نماید.
3- تکمیل و امضای فرم تعهد
4- فیش بانکی به مبلغ 2000000 (دو میلیون) ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
5- تصویر کامل کارت ملی و شناسنامه
6- دو قطعه عکس جدید پرسنلی (پشت سفید) 4*3
7- یک قطعه تمبر 10000 ریالی
 
در صورتی که گواهی موقت مفقود شده باشد مراحل 1 الی 3 انجام شود.
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/10
تعداد بازدید: 124
Powered by DorsaPortal