معرفی
 
اهم وظایف:
 
 • ثبت کلیه نمره‌های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی، معادلسازی
 • انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان
 • تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی
 • تهیه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پیگیرى لازم جهت اجراى آن در هر نیمسال
 • نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشکده، جمع آورى کلیه صورتجلسات امتحانى دانشکده‌ها و ثبت غیبت دانشجویان
 • کنترل و ثبت کلیه لیست‌های دستی ارایه شده توسط اساتید و رفع هرگونه نقص شامل  خط خوردگی،  مخدوش بودن٬ لاک گرفتگی٬ فاقد امضاء و نمره و...
 • انجام مکاتبات و بررسی سوابق نمرات دانشجویان و پاسخگویی  به استعلامات مختلف
 • ثبت نمرات تجدید نظر بعد از نتیجه نهایی شورای آموزشی
 • اجرای مواد آیین نامه آموزشی مرتبط با دایره امتحانات ( اعمال موارد حذف پزشکی٬ شاهد، غیبت موجه و ماده 41 و .... )
 • ثبت کلیه نمرات معرفی به استاد و ارسال یک نسخه به پرونده دانشجو
 • ثبت نمرات پروژه٬ کارآموزی، مهمان  و انتقالی و تخلفات کمیته انضباطی
 • ثبت نمرات معادلسازی و ارسال به پرونده دانشجو جهت بایگانی
 • بایگانی اوراق امتحانی دانشجویان
 • بایگانی صورتجلسه امتحانات
 
 
تماس با این اداره:

رئیس اداره امتحانات: آقای بهرام یزدانی                    کارشناس اداره امتحانات : خانم طیبه سهرابی
 
شماره تلفن تماس:  53335978 -031
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/10
تعداد بازدید: 140
Powered by DorsaPortal