مقالات چاپ شده از سال 1397
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
استاد راهنما
تاریخ دفاع
عنوان مجله
محل چاپ

ISSN  

عنوان مقاله

1

مژگان زمانی

ادبیات فارسی

دکتر احمدرضا یلمه ها

95/11/26

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

واحد بوشهر


آرای تمثیلی با رویکرد به تمثیل ماهیان به جستجوی دریا

2

امیر حسین زندی

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/02/03

فصلنامه توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

2538-3205

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدارای اجتماعی مطالعه: گروه های قومی ساکن اهواز

3

امیر حسین زندی

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/02/03

فصلنامه علوم اجتماعی

واحد شوشتر

1735-7039

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدارای اجتماعی

4

افسانه در میانی

ادبیات

دکتر حسین آقاحسینی

97/02/06

نشریه فنون ادبی

دانشگاه اصفهان

2008-8027

بررسی نوآوری و کهنگرایی واژگانی در آثار برخی از روایت گران دفاع مقدس

5

اسماعیل شهمیری

جامعه شناسی

دکتر مهرداد نوابخش

97/02/17

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

بررسی تأثیر صور مختلف مشارکت زنان در جامعه بر احساس امنیت شهروندی ، مورد مطالعه شهروندان شهر تهران

6

اسماعیل شهمیری

جامعه شناسی

دکتر مهرداد نوابخش

97/02/17

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران

وزارت علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

2252-0686

بررسی نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه با محوریت توسعه اجتماعی و رابطه آن با احساس امنیت شهروندی مطالعه شهروندان شهر تهران

7

ابولحسن دیف رخش

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/04/03

Turkish journal of Sociology

İstanbul University Journal of Sociology

1304-2998

Sociological study of the relationship between urban residence and posltion in the power hierarchy in familles of

8

حسن شیرعلیزاده

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/11

مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

تبین جامعه شناختی اولویت های ارزشی نظام های جوانان مطالعه : جوانان 29-15 ساله شهر اردبیل

9

حسن شیرعلیزاده

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/11

American journal of SoclogyThe sociological explanation of priority of value sestems of the youth( case stady: 15-29 year-old young in people in ardebil

10

علی تراز

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/17

مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

بررسی اأثیر سبک زندگی بر کیفیت زندگی مطالعه شهروندان شهر خمین

11

علی اصغر تراز

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/17

Turkish journal of Sociology

İstanbul University Journal of Sociology

1304-2998

Inveatigate the relationship between cultural factors and divorcein divorce women and men who referred to family courts in shiraz

12

زهرا احمد شمسی

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/04/21

نشریه نثر پژوهی ادب فارسی

دانشگاه شهید باهنرکرمان

1727-2106

معرفی و بررسی سبکی «ضیائ القلوب فی اخلاق المطلوب» یک اثر تازه یافته منثور به تقلید از گلستان سعدی

13

زهرا احمد شمسی

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/04/21

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

مضامین عرفانی در ضیاء القلوب فی اخلاق المطلوب حسینی مرعشی

14

مصطفی جوادی مقدم

ادبیات

دکتر احمد رضا یلمه ها

97/04/21

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

بررسی و تحلیل عناصر عرفانی در منظومه حماسی مذهبی اعجاز نامه

15

مصطفی جوادی مقدم

ادبیات

دکتر احمد رضا یلمه ها

97/04/21

بهارستان سخن

واحد خوی


اعجاز نامه یا گنج نامه ( تاریخ منظوم صدر اسلام) « بررسی نسخه شناسی و تاریخی اثر و محتوای آن »

16

پری مالملی

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/04/21

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

بازتاب مضامین عرفانی در مثنوی تازه یافته ظهیر کرمانی

17

فاطمه آگاه

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/04/28

فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

واحد جیرفت

2538-5690

بررسی و تحلیل مؤلفه های سبکی دیوان تازه یافته وفای فراهانی

18

فاطمه آگاه

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/04/28

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

اشارات و درون مایه های عرفانی در دیوان وفای فراهانی

19

یوسف صفیان بلداجی

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/04/28

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

واحد دهاقان

2251-774x

علل و انگیزه های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه عنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی

20

اسماعیل قاسمی

جامعه شناسی

دکتر علی اصغر مهاجرانی

97/04/28

تعاون و کشاورزی

وزارت تعاون کار

و رفاه اجتماعی

2008-5370

نقش عوامل فرهنگی و نهادی بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مطالعه شهرستان فسا

21

حیران پورنجف

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/28

American journal of Soclogy


0002-9602

Qualitative discourse analysis of iranian women s subjection in the instagram social network

22

یونس عزتی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/28

فصلنامه مطالعات میان فرهنگیمطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی

23

یونس عزتی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/04/28

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی مطالعه شهروندان 18 تا 60 سال ایلام

24

مهدی موسوی کیا

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/06/14

فصلنامه امداد و نجات

موسسه آموزش عالی علمی

کاربردی هلال ایران

2008-4544

بررسی جامعه شناسی عوامل مؤثر بر چگونگی انجام وظایف و تعهدات کاری مطالعه : کارکنا سازمان آتش نشانی شرق تهران

25

مهدی موسوی کیا

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/06/14

Sociological studies of youth

دانشگاه آزاد اسلامی بابل


sociological study of the individual organizational and social factors affecting the performance of duties and obligations of firefighting personnel in the east of tehran

26

سید حسن حسینی

جامعه شناسی

دکتر رضا اسماعیلی

97/06/14

دو فصلنامه علوم اجتماعی

دانشگاه فردوسی مشهد

2008-1383

تبین جامعه شناختی رابطه نو گرایی و خانواده گرایی در استان گهگیلویه و بویر احمد مطالع شهر یاسوج ، گچساران و دهدشت

27

سید حسن حسینی

جامعه شناسی

دکتر رضا اسماعیلی

97/06/14

مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

تبین جامعه شناختی رابطه نو گرایی و خانواده گرایی در استان گهگیلویه و بویر احمد مطالع شهر یاسوج ، گچساران و دهدشت

28

رویا اسدی

جامعه شناسی

دکتر رضا اسماعیلی

97/06/14

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

موسسه آموزش

عالی بنت الهدا

2538-6190

فراتحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه علل شخصیتی مؤثر برطلاق

29

رویا اسدی

جامعه شناسی

دکتر رضا اسماعیلی

97/06/14

فصلنامه زن در توسعه و سیاست

دانشگاه تهران

1735-1693

فراتحلیلی بر تحقیقات انجام شده در بین خانواده های ایرانی

30

علی سیف زاده

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/06/14

مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی

تهران

2322-2840

مشخصه های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی و انزوای اجتماعی در سالمندان مطالعه شهر تهران

31

علی سیف زاده

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/06/14

Iranan journal of public healthsocial isolation in the elderly: the neglected issue

32

حسن اسماعیل زاده

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/06/14

توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

2538-3205

بازتاب شرایط اجتماعی - فرهنگی در شعر نوی معاصر فارسی مطالعه موردی : نیمایوشیج

33

حسن اسماعیل زاده

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/06/14


دانشگاه شهید چمران اهواز

2538-3205

بازتاب شرایط اجتماعی - فرهنگی در شعر نوی معاصر فارسی مطالعه موردی : مهدی اخوان ثالث

34

مهدی مقصودی بیگدلی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/06/14

Slovak Academic press ltd


0049-1225

Comparative study of the role of some elements of gender equity in sustainable development in urban and rural areas of kashan city

35

مهدی مقصودی بیگدلی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/06/14

حقوق پزشکیبررسی نقش عدالت حنسیتی در توسعه پایدار شهری و روستایی در شهرستان کاشان

36

مهدیه جلالی

ادبیات

دکتر حسین آقاحسینی

97/06/21

پژوهش های ادب عرفانی

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

( دانشگاه اصفهان )

200-3130

جایگاه لولی دذ ادب فارسی با تکیه بر کلیات شمس

37

نفیسه گاموری

ادبیات

دکتر حسین آقاحسینی

97/06/21

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

تهران

2008-2789

سبک شناسی سلسله الذهب جامی

38

فهیمه گردگیران

ادبیات

دکتر مریم محمودی

97/06/21

پژوهش نامه ادب حماسی

واحد رودهن

2322-5793

معرفی و بررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر

39

رویا یزدان پناه

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/06/22

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

2008-8760

بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی مطالعه شهر تهران

40

رویا یزدان پناه

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/06/22

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

2008-8760

بررسی جامعه شناختی تغییرات در شیوه های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان

41

مصطفی دو مهری

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/06/22

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ارشاد اسلامی

2008-8760

مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی مطالعه: شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندران

42

حمیدرضا صادقی

جامعه شناسی

دکتر رضا اسماعیلی

97/06/22

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری

واحد دهاقان

3273-2345

بررسی تأثیر شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه های شهری اصفهان برهویت ملی

43

نفیسه چینی

جامعه شناسی

دکتر سید علی هاشمیان فر

97/0622

زن وجامعه

واحد مرودشت

2008-8566

بر ساختهای اجتماعی زنان از زنانگی و ریزوماتیک در بستر مراکز آموزشی آرایشی و زیبایی

44

احسان حیدری

جامعه شناسی

دکتر احمد آذین

97/07/05

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری

واحد مرودشت

2228-5229

بررسی جامعه شناختی عوامل بازدارنده اجتماعی مؤثر بر توسعه پایدار شهری در کلان شهر اهواز

45

احسان حیدری

جامعه شناسی

دکتر احمد آذین

97/07/05

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری

واحد مرودشت

2228-5229

توسعه پایدار شهری : علل و عوامل جامعه شناختی آن مطالعه موردی کلان شهر اهواز

46

فرید السادات تقوی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/07/05

پژوهش و برنامه ریزی شهری

واحد مرودشت

2228-5229

بررسی جامعه شناختی عمامل مؤثر بر کنش های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با توسعه شهری

47

فرید السادات تقوی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/07/05

American journal of SoclogySociological study of effective factors on social and cultural activities related to urban development with emphasis on the role of women

48

حانیه مددی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/08/24

پژوهش های انتظامی زنان و خانواده

دانشگاه علوم انتظامی امین


استخراج معانی شادی به روش تحلیل مضمون جهت ارائه راه کارهای مدیریتی افزایش شادی مطالعه زنان شهر میانه

49

حانیه مددی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/08/24

مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

استخراج تعریف شادی از دیدگاه مردم شهر میانه به روش تحلیل مضمون جهت ارائه راه کارهای مدیریتی افزایش شادی

50

سیما حاتمی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

97/09/07

مجله نسخه شناسی

واحد دهاقان

2476-6518

معرفی نسخه خطی المجامع الصوفیه و المراهص العلویه

51

سیما حاتمی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

97/09/07

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

جایگاه عرفانی حضرت علی (ع) در قرآن از دیدگاه محمد صالح دستغیب شیرازی

52

اسداله بابامیر

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/10/06

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران

وزارت علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

2252-0686

شکل گیری هویت ملی در تنازعات گفتمانی

53

سمیه قاسم پور

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/10/12

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری

واحد دهاقان

3273-2345

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری تهران با تأکید بر انتظارات ارزشی و احساس عدالت نسبی

54

امیر حسین نادعلی جلو خانی

مدیریت دولتی

دکتر سید رسول آقاداود

97/10/20

اقتصاد شهری

دانشگاه اصفهان

2588-4867

الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری

55

امیر حسین نادعلی جلو خانی

مدیریت دولتی

دکتر سید رسول آقاداود

97/10/20

بهداشت کار و ارتقاء سلامتارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با تکنیک تاکسونومی و رویکرد ساختار شکست ریسک

56

امیر حسین نادعلی جلو خانی

مدیریت دولتی

دکتر سید رسول آقاداود

97/10/20

مدیریت شهری و روستاییشناسایی ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان و الویت بندی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی سلسله مراتبی

57

ندا جواهرچیان

جامعه شناسی

دکتر سید علیرضا افشانی

97/10/25

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

دانشگاه تهران

2322-5254

پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی : کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرو اینفلوئنسرهای اینساگرامی شهر یزد

58

ماهرخ آهمه

ادبیات

دکتر مریم محمودی

97/10/27

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

تهران

2008-2789

معرفی نسخه خطی مآت الخیال و بررسی سبک ادبی آن

59

ماهرخ آهمه

ادبیات

دکتر مریم محمودی

97/10/27

فصلنامه مطالعات قرآنی

واحد جیرفت

2538-5917

بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی مرآت الخیال

60

سیده فرحناز امامی

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/10/27

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

تهران

2008-2789

نگاهی به ویزگی های سبکی منظومه مجمع البحرین اسیری

61

سیده فرحناز امامی

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/10/27

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

بررسی عرفان ابن عربی در منظومه مجمع البحرین اسیری

62

اکرم شرکت

ادبیات

دکتر احمدرضا یلمه ها

97/10/27

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

بررسی و تحلیل دوسوگرایی انسان از منظر عرفانی در شرح اسماء الحسنی عبدالعزیز بن نصیر طبری

63

شهرام مقدس قهفرخی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/10/27

فصلنامه رفاه اجتماعی

دانشگاه علوم پژشکی و توانبخشی

1735-8191

پویایی شناسی اعتیاد تطبیق یافته های مبتنی بر نظریه بنیادی بر نظریه های جامعه شناسی ، با توجه به ویژگی های اعتیاد در استان چهارمحال بختیاری1397

64

هدا فتاحی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/10/27

فصلنامه مطالعات علوم توسعه اجتماعی ایران

واحد علوم تحقیقات

2252-0686

بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر اصفهان

65

نسرین قلانی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/10/30

علوم اجتماعی

واحد شوشتر

1735-7039

یررسی ابعاد سازگاری میان فرهنگی دیاسپوراها در ایران با تأکید بر مؤلفه های تأثیر گذار بر آن

66

نسرین قلانی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/10/30

فصلنامه آفاق امنیت

دانشگاه جامع امام حسین


تحلیل مضمون فرآیند سازگاری میان فرهنگی مهاجرین افغانستانی بر ارتقاء امنیت ملی در راستای تشکیل امت واحده

67

لیلا دودمان

جامعه شناسی

دکتر محمد علی چیت ساز

97/10/30

پژوهش و برنامه ریزی شهری

واحد مرودشت

2228-5229

بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری با رویکرد سرمایه اجتماعی و سهم مشارکت زنان مطالعه کلان شهر شیراز

68

علی عنبری

جامعه شناسی

دکتر علی حسین حسین زاده

97/11/01

فصلنامه توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

2538-3205

تحلیل جامعه شناختی تأثیر فضای مجازی بر احساس امنیت اجتماعی مطالعه: مراکز استان های ایلام و خوزستان

69

علی عنبری

جامعه شناسی

دکتر علی حسین حسین زاده

97/11/01

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

فرماندهی نیروی انتظامی تهران

1735-3823

تحلیل جامعه شناختی تأثیرمیزان استفاده از فضای مجازی بر احساس امنیت اجتماعی

70

شهرام حیدری

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/11/04

فصلنامه علوم اجتماعی

واحد شوشتر

1735-7039

حکمرانی خوب ، سرمایه اجتماعی و تأثیر آنها بر تولید و باز تولید سرمایه سیاسی

71

شهرام حیدری

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/11/04

فصلنامه توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

2538-3205

اثر حکمرانی خوب بر سرمایه سیاسی و مدل فرا جنسیتی آن مطالعه دانشجویان عضو تشکل سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

72

فاطمه کوهستانی

جامعه شناسی

دکتراصغر محمدی

97/11/04

مدیریت بحران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2345-3915

مدگرایی وبحران هویت اجتماعی در بین زنان و دختران 15 تا 45 ساله شهر کرمان

73

فاطمه کوهستانی

جامعه شناسی

دکتراصغر محمدی

97/11/04

فصلنامه زن وجامعهبررسی ارتباط بین مدگرایی و هویت اجتماعی در بین دختران جوان 15 تا 29 سال شهر کرمان

74

یاور فتحی بالا بگلو

جامعه شناسی

دکتر مهرداد نوابخش

97/11/04

فصلنامه مطالعات علوم توسعه اجتماعی ایران

واحد علوم تحقیقات

2252-0686

بررسی عوامل توسعه ایدرون سازمانی بر ایجاد تنش کاری کارکنان کشت و صنعت مغان

75

رحیم بهمنی

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/11/04

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

دانشگاه مازندران


بررسی تأثیر ابعاد مختلف حمایت اجتماعی بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی خانواده های آسیب پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویر احمد

76

سوری ضیاغم

جامعه شناسی

رضا اسماعیلی

97/12/06

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

2538-2209

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و پیامدهای آن بر اخلاق حرفه ای دانشگاهی مطالعه : دانشگاه های ؟آزاد شهر تهران

77

دارا کریمی نژاد

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/12/06

فصلنامه مطالعات علوم توسعه اجتماعی ایران

واحد علوم تحقیقات

2252-0686

مطالعه کیفی رابطه بین عوامل توسعه اجتماعی و فساد اداری مطالعه : استان کهکیلویه و بویر احمد

78

اسماعیل مولوی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/12/06

مدیریت بحران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2345-3915

بررسی جامعه شناختی بحران مشارکت سیاسی زنان در استان هرمزگان

79

اسماعیل مولوی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/12/06

مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

مشارکت سیاسی و عوامل جامعه شناسی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: زنان شهر هرمزگان

80

طاهره شاهیوندی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

97/12/16

فصلنامه زن و جامعهبررسی تجزیه زیسته زنان در رابطه با نقش های محول و نقش های محقق

81

سلمان قادری

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/12/22

فصلنامه رفاه اجتماعی

دانشگاه علوم پژشکی و توانبخشی

1735-8191

پزشکی شدن و پزشکی ردایی سوء مصرف مواد : آثار ، جوانب و پیامدهای آن در ایران

82

سلمان قادری

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/12/22

فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد

دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

2008-4307

پای پزشکان در کفش جامعه شناسان نقدی بر پزشکی شدن اعتیاد در ایران

83

رامین فرامرزی

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/12/22

فصلنامه توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

2538-3205

بررسی چالش ها و فرصت های مرتبط با دموکراسی دیجیتال در شبکه اجتماعی مجازی مطالعه " شهر تهران

84

رامین فرامرزی

جامعه شناسی

دکتر شاپور بهیان

97/12/22

فصلنامه علوم اجتماعی

واحد شوشتر


بررسی چالش ها و فرصت ها گسترش استفاده از خدمات دولت الکترونیک و تحقق دوموکراسیدیجیتال مطالعه شهروندان تهران

85

بهاره عباسی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

97/12/22

فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

2008-8760

تحلیل جامعه شناختی نظام معنایی گرایش مردان جوان تهرانی به برجستگی هویت های ظاهری از طریق عمل های جراحی زیبایی

86

سمیرا حسمه

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

98/02/30

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

دانشگاه ابو علی سینا

2476-6305

مطالعه جامعه شناختی تهدیدات و فرصت های شیفت کاری در کادر درمان متاهل بیمارستان های شهر تهران

87

سمیرا حسمه

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

98/02/30

علوم اجتماعی

واحد شوشتر

1735-7039

بررسی و مقایسه پیامدهای جامعه شناختی مشکلات شغلی و خانوادگی پرسنل متأهل کادر درمان یک شیفت و دو شیفت بیمارستان های تهران

88

راشین عبدالهی

جامعه شناسی

دکتر اصغر محمدی

98/02/30

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

2345-492x

بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی مطالعه شهر تهران

89

مرضیه رونقی

جامعه شناسی

دکتر علی هاشمیان فر

98/03/23

Iranan journal of learningstudy of teach method as a factor of social participaition and development of eritical thinking among students- teachers of farhangian university

90

مرضیه رونقی

جامعه شناسی

دکتر علی هاشمیان فر

98/03/23

مجله دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پژشکی مشهد


تبین روانشناختی و جامعه شناختی احساس اثربخشی بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجو معلمان ، مطالعه در بین دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان

91

مریم زارع

جامعه شناسی

دکتر احمد آذین

98/04/06

رهیافت انقلاب اسلامی

عبدالمطلب عبداله

2008-3777

بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی مطالعه شهرستان نورآباد

92

مریم زارع

جامعه شناسی

دکتر احمد آذین

98/04/06

رهیافت انقلاب اسلامی

عبدالمطلب عبداله

2008-3777

بررسی تأثیر قومیت گرایی بر الگوی انتخابات مجلس شورای اسلامی ( مطالعه: شهرستان نورآباد ممسنی)

93

شهربانو نکویی

جامعه شناسی

دکتر محمدعلی چیت ساز

98/04/06

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

واحد مرودشت

2251-6735

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام

94

رضا الیاسی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

98/04/26

فصلنامه متن شناسی ادب فارسی

دانشگاه اصقهان

2008-5486

نقد و بررسی تصحیح طرب المجالس

95

مهدی فراهانی

جامعه شناسی

دکتر اصغر محمدی

98/05/03

مطالعات علوم اجتماعی ایران

واحد خلخال

2008-1480

شناسایی دلایل فقدان گرایش مالکین بافت های مسکونی فرسوده به نوسازی در شهر تهران

96

مهدی فراهانی

جامعه شناسی

دکتر اصغر محمدی

98/05/03

برنامه ریزی شهری

واحد مرودشت


بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر فقدان گرایش مالکین بافت های فرسوده نسبت به نوسازی

97

شعبان اولادی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

98/05/03

فصلنامه پژوهش های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی


بررسی اثرات و پیامد های پدیده بد حجابی و تبرج بر امنیت اجتماعی مطالعه زنان و دختران بالای 15 سال تهران

98

شعبان اولادی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

98/05/03

مطالعات امنیت اجتماعی

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

1735-3823

بررسی اثرات و پیامد های پدیده بد حجابی و تبرج بر امنیت اجتماعی مطالعه زنان و دختران بالای 15 سال تهران

99

حسین رحمانی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

98/05/17

فصلنامه علوم اجتماعی

واحد شوشتر


بررسی رابطه کیفیت زندگی شهری با سرمایه اجتماعی در محلات شهر اصفهان

100

حسین رحمانی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

98/05/17

فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

دانشگاه مازندران


بررسی ارتباط بین دینداری و سرمایه اجتماعی در محلات شهری شهر اصفهان

101

رقیه رستمی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

98/06/14

فصلنامه مطالعات شبه قاره

دانشگاه سیستان بلوچستان

2008-5710

معرفی منظومه منوهر و دمالت اثر ظهیر کرمانی

102

رقیه رستمی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

98/06/14

فصلنامه زیباشناسی ادبیبررسی زیباشناسی منظومه منوهر و دمالت ظهیر کرمانی

103

مریم مقربیان

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

98/06/14

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران

وزارت علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

2252-0686

بررسی تؤثیر عوامل فرهنگی بر توسعه کارگرئهی و فعالیت جمعه مطالعه زنان بیست سال به بالای شهر تهران

104

علی اخلاقی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

98/06/14

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

واحد دهاقان

2251-774x

تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان های بلعم با عورا ، برصیصا ، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویه الخفیه گلشنی بردعی

105

الهام توکلی

جامعه شناسی

دکتر مهرداد نوابخش

98/06/14

فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگیمطالعه جامعه شناختی و ارزیابی مناسبات قدرت در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی

106

مهران محبی

ادبیات

دکتر مریم محمودی

98/06/21

عرفان اسلامی

واحد زنجان

2008-0504

معرفی و بررسی محتوایی رساله عرفانی اساس المعرفت، اثر کمال الدین صدیقی

107

اعظم خادم

ادبیات

دکتر مریم محمودی

98/06/21

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

واحد تهران جنوب

2008-4420

شیوه های ترغیب در متون عرفانی با تکیه بر منظومه حقیقه الحق یا آینه حق نما

108

غلامعلی مرادی

جامعه شناسی

دکتر اصغر محمدی

98/06/31

journal of research&health


2423-2717

A comparative study on the relationship between saffron cultivation and social health in the villages of south khorasan province

109

محمد قائدی رحمتی

جامعه شناسی

سید ناصر حجازی

98/06/31

تحقیقات فرهنگی ایران

پژوهشکده وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2008-1747

نقش طایفه گرایی در مشارکت اجتماعی مردم شهر درود

110

محمد قائدی رحمتی

جامعه شناسی

سید ناصر حجازی

98/06/31

فصلنامه علوم اجتماعی

واحد شوشتر

1735-7039

تأثیر طایفه گرایی در مشارکت فرهنگی مردم شهرستان درود

111

محمود صادقیان

جامعه شناسی

سید ناصر حجازی

98/06/31

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران

واحد علوم تحقیقات

2252-0686

بررسی ارتباط بین دینداری با رضایت اجتماعی در بین شهروندان یاسوج

112

آسیه آقایی

جامعه شناسی

دکتر منصور حقیقتیان

دفاع نکرده

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری

واحد دهاقان

3273-2345

تأثیر فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت زنان با تأکید بر باغ بانوان های شهر اصفهان

113

مهرداد کرمی

جامعه شناسی

دکتر اسماعیل جهانبخش

دفاع نکرده

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانیبررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی در استان کهگیلویه و بویر احمد

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/10
تعداد بازدید: 184
Powered by DorsaPortal