مشخصات اساتید دانشگاه آزاد دهاقان
مهندس جواد
نام:
مهندس جواد
نام خانوادگی:
ابوالقاسمی
سال تولد:
محل تولد:
53336461
مرتبه علمي:
رئیس اداره برنامه ریزی درسی وآموزشی
محل اخذ مدرک:
تاريخ اخذ مدرک:
گروه آموزشي:
سوابق تحصيلي:
پست الکترونيک:

Powered by DorsaPortal